Generalforsamling i Foreningen Højer Vandtårn

Så er det igen blevet tid til at afholde generalforsamling.
Afholdes på Det Gamle Borgmesterkontor
Kirkegaardsgade 3 6280 Højer
Dagsorden er følgende:

Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Formandens beretning.
Pkt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent.
Pkt. 5. Behandling af indkommende forslag.
Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 7. Valg af 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Efter tur afgår: Theis Nilsson (modtager genvalg) Klaus Aalling (modtager genvalg)
Pkt .8 Valg af 2 Suppleanter for 1 år. Elisebeth S. Thomsen (modtager genvalg)
Pkr. 9 Valg af revisor. Kirsten Christensen (modtager genvalg).
Pkt. 10 Eventuelt.

NB. Vi søger hjælper til at holde åbent i weekend og ferie.

NB. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
(Formand Harry Nielsen, Strandvej 20A, 6280 Højer)

Vi håber på et stort fremmøde, hvor vi byder på kaffe og kage.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *