Højer Lokalråd afholder Generalforsamling

Højer Lokalråd afholder
GENERALFORSAMLING
tirsdag den 27. oktober 2015. kl. 19.00
på ”Det gamle Borgmesterkontor”.

Kl. 19.oo Generalforsamling med følgende dagsorden

Ad. 01. Valg af dirigent.

Ad. 02. Bestyrelsens beretning

Ad. 03. Regnskab

Ad. 04. Fastsættelse af kontingent

Ad. 05. Indkomne forslag

Ad. 06. Valg:
Bestyrelsen: Ellen Mattesen (modtager genvalg)
Dorthe Nissen (modtager ikke genvalg)
Besty. supl.: Lissi Jepsen (modtager genvalg)
Kaare Holler Jessen (modtager genvalg)
Revisor: Dorthe Bendtsen (modtager genvalg)
Rev. supl.: Ulla Hymøller (modtager genvalg)

Ad. 07. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden – Finn P. Hansen, Nørrehedevej 19, 6280 Højer – fiha04@gmail.com – i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 Med Venlig Hilsen

Finn P. Hansen
Formand for Højer Lokalråd

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *