Højer Lokalråd indkalder til Generalforsamling onsdag d. 30 okt.

Højer Lokalråd indkalder til

Generalforsamling

onsdag den 30. oktober 2013. Kl. 19.00

på ”Det gamle Borgmesterkontor”.

med flg. dagsorden:

Ad. 01.          Valg af dirigent.

Ad. 02.          Bestyrelsens beretning

Ad. 03.          Regnskab

Ad. 04.          Fastsættelse af kontingent

Ad.05.           Indkomne forslag

Ad.06.           Valg

bestyrelsen:  Sanne Skov Christensen     (modtager ikke genvalg)
                         Dorthe Nissen                      (modtager genvalg)

 Besty. supl:   Morten Peetz-Schou           (modtager genvalg)
Ellen Mattesen                    (modtager genvalg)

Revisor:         Dorthe Bendtsen                (modtager genvalg)
Rev. supl.      Ulla Hymøller                     (modtager genvalg)
Ad. 07.          Eventuelt 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
være formanden  – Finn P. Hansen, Nørrehedevej 19, 6280 Højer – fiha04@gmail.com  –
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Finn P. Hansen

Formand for Højer Lokalråd

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *