Nyhedsbrev fra Tøndermarsk Initiativet

Tæt pakket efterår med mange projekter i støbeskeen

Tøndermarsk Initiativet er gået ind i efteråret med masser af aktiviteter på programmet – og vi er meget glade for den opbakning, vi mærker både Højer og Tønder. Vi har allerede haft en hel stribe dialogmøder – og de kommende måneder sætter vi endnu mere tryk på processen med at udvikle Tøndermarsken.

Byomdannelsen i Højer skudt godt i gang Det summede af liv i Højer, da vi en fredag i august kickstartede byomdannelsen i Højer med åbne byværksteder, aktiviteter for børn og fællesspisning på torvet. Kort tid efter holdt vi også de første følgegruppemøder, hvor vi blev meget klogere og har derfor besluttet at koble delprojekt 1 (trafikplan/parkering/bevægelsesmønstre) sammen med delprojekt 3 (den fysiske omdannelse af gader og byrum) sammen. Det betyder, at de to grupper fremover mødes samlet, da projekterne har en masse fælles snitflader, der giver mening at få tænkt sammen. Læs mere om programmet til de næste arbejdsmøderne i forbindelse med de forskellige delprojekter her
Målrettet forløb for erhvervsaktører Derudover har det vist sig, at der er behov for, at vi laver et mere målrettet forløb for erhvervsaktører i Højer. Forløbet skal have fokus på at styrke og løfte erhvervslivet i Højer/Tøndermarsken på kort og på lang sigt. Dette vil blive orienteret nærmere om, når vi er nået lidt længere med planlægningen, og der vil blive taget kontakt til erhvervsaktørerne i Højer, som alle inviteres til at deltage i forløbet

Højer har store forventninger
Indbyggerne i Højer er glade for byen, og de vil gerne dele deres smukke by og område med andre. Det viser den netop offentliggjorte Højer-undersøgelse, hvor alle over 18 år har haft mulighed for at deltage anonymt. De lokale borgere ser lyst på fremtiden og har store forventninger til Tøndermarsk Initiativet og den udvikling, det vil skabe i byen. Undersøgelsen, som blev foretaget i sommer, er et øjebliksbillede af indbyggernes tanker og forventninger, inden byomdannelsen af Højer for alvor gik i gang. Det får ikke indflydelse på Tøndermarsk Initiativets forestående arbejde, men det giver os et sammenligningsgrundlag til fremtidige undersøgelser, så vi kan måle, om byomdannelsen og Tøndermarsk Initiativets øvrige projekter har en effekt på livsglæden og tilfredsheden blandt indbyggerne i Højer.
Læs undersøgelsens resultater her

Idéer til fremtiden for Tønder Midtby
Tre værksteder med temaerne “byrum og byliv”, “trafik og forbindelser” samt “handel” var omdrejningspunktet, da vi inviterede til dialogmøde om den reviderede masterplan for Tønder Midtby. Med input fra værkstederne er der nu blevet sammensat en tværgående følgegruppe, som den kommende tid skal arbejde videre med idéer og scenarier for byens fremtid, herunder også tilpasninger i forhold til klimaforandringer. Følgegruppen holder første møde den 23. oktober på Tønder Rådhus, og der er plads til alle, som er interesseret i arbejdet med Tønder Midtby. Tilmeld jer mødet ved at sende en mail til tmi@toender.dk

Masser af historier om Marsken
De gode historier om marsken piblede frem, da vi i sidste uge holdt møde på Rudbøl Grænsekro om etablering af ruter og stier. Aftenens deltagere blev fordelt på tre værksteder, som indsamlede idéer, historier og andet input til tre stilaug, der nu skal arbejde videre på hver sit område. Linjeføringen af den 52 kilometer lange vandrerute, Marskstien, er stort set på plads, og Nordea-fonden støtter projektet, der også rummer formidlingsstationer i blandt andet Vidåslusens tårn, men 16,5 millioner kroner. Også her, har du stadig mulighed for at hoppe med i processen, når stilaugene mødes den kommende tid. se de nøjagtige datier længere nede i nyhedsbrevet.

KALENDER
Efteråret fortsætter i samme tempo, som det er begyndt. Herunder får du en oversigt over de forskellige møder, aktiviteter, andre datoer, som er værd at huske, hvis du vil være med i udviklingen af Tøndermarsk Initiativet.

Højer Byfond
Vejledning om ansøgning /v Caroline Albrechtsen, onsdag den 11. oktober fra kl. 9 til 16, Sekretariatskontoret Storegade 13, Højer.
Vejledning om ansøgning /v Caroline Albrechtsen, onsdag den 25. oktober fra kl. 9 til 16, Sekretariatskontoret Storegade 13, Højer
Frist for ansøgninger til Højer Byfond, tirsdag den 7. november

Byomdannelsen i Højer
Delprojekt 1 (Højer som udgangspunkt for destination Tøndermarsken) + delprojekt 3 (Liv i Højers gader, stæder og hovedstrøg), mandag den 2. oktober kl. 16:30-18:30, Kiers Gaard, Søndergade 12, Højer
Delprojekt 2 (Nyt byrum ved Storegade), mandag den 2. oktober kl. 19:00-21:30, Kiers Gaard, Søndergade 12, Højer
Delprojekt 4 (På Kanten mellem by og marsk), tirsdag den 3. oktober kl. 19:00-21:00, Kiers Gaard, Søndergade 12, Højer

Ruter & Stier
Møde i Marskstiens Stilaug, onsdag den 27. september kl. 16:30 til 18:30, Tønder Rådhus, lokale 120
Møde i Rudbøl/Nørremølle Stilaug, tirsdag den 10. oktober kl. 16:30 til 18:30, Hjørnekroen, Ved Gaden 2, Højer
Møde i Højer Stilaug, tirsdag den 12. oktober kl 16:30 til 18:30, Kiers Gaard, Søndergade 12, Højer

Tønder Midtby
Følgegruppemøde for den reviderede masterplan, tirsdag den 23. oktober fra kl. 18:30-20:30, Tønder Rådhus.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *