Roadtrip gennem Tøndermarsken Mødested Emmerlev Klev

Tirsdag d. 16. april kl. 18.30-20.30 inviterer museumsinspektørerne
Mikkel Leth Jespersen og Anne Marie Overgaard fra Museum Sønderjylland
på tur rundt i Tøndermarsken. Turen går til et udvalg af de steder, der bliver en del af det nye net af små og store formidlingsstationer, som Museum Sønderjylland sammen med Tøndermarsk Initiativet er i gang med at virkeliggøre i projektet
”Ruter, Stier og Formidling”.
Projektet har til formål at gøre Tøndermarskens landskab mere tilgængeligt for både lokale og besøgende udefra – også til fods. Samtidig skal også historien om, hvad Tøndermarsken er for et landskab og hvorfor det ser ud som det gør formidles i langt højere grad end tidligere.
Den røde tråd i den fortælling er vand! Vand, som skaber af landskabet, vand som noget mennesket har skulle beskytte sig i mod, men samtidig ikke være alt for langt væk fra. Klimaforandringer i vores tid giver fortællingen om, hvordan man har indrettet sig og håndteret vand i Tøndermarsken siden middelalderen fornyet relevans. Den historie rummer store fortællinger om stormfloder og digebyggeri, byggeskik og turisme.
Alt dette kan man få en forsmag på, når turen går rundt i Tøndermarsken i egne biler med stop centrale steder for denne fortælling.
Mødested: P-pladsen ved Emmerlev Klev.
Pris: 50 kr.Klubmedlemmer: 25 kr.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Fællessang på Højer Efterskole

Fællessang med fart og klaverspil der rykker
En sangaften med Jacob Tybjerg tager tilhøreren med på en rundtur i 18. udgave af højskolesangbogen. Han ynder at fortælle historier undervejs og komme med betragtninger om, hvorfor han synes det er så vigtigt at synge og i særdeleshed synge sammen.
Han spiller selv på klaver til. Der er fart over feltet og det siges, at det faktisk også er temmelig underholdende. Musik og sang bliver man glad af. Det er overordentlig svært at være sur, når man synger eller hører andre synge. Jacob Tybjerg siger, at han har så megen fornøjelse og glæde ved musik og sang, og at det er den glæde,han gerne vil give videre. Udvalget veksler mellem nye og gamle sange.
Jacob Tybjerg er højskolelærer på Uldum Højskole og har igennem de sidste mange år, holdt foredrag og lavet sangaftener over hele landet.
Sted: Højer Efterskole
Tid: Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00Pris kr. 75/85 inkl. Kaffe og brød.

Se mere