Ren natur i Højer

NatuREN&TURisme

Affaldsindsamling / strandrensning

Digeskolens elever gør Højer og omegn klar til sommerens turister. Eleverne lærer om affald og vigtigheden af at passe på naturen, når de indsamler henkastet affald.

Onsdag den 30. marts er Digeskolens lærere og SFO-personale på kursus. Resten af skolens personale samt hjælpsomme forældre og bedsteforældre overtager undervisningen af skolens elever den dag.

Skolen har valgt at sætte fokus på områdets dejlige natur og vigtigheden af, at naturen omkring os fremstår ren og indbydende. Til glæde for alle de turister, der besøger området hvert år.

 Tønder Forsyning udsender to personer, som vil lære eleverne noget generelt om genbrug, og som også vil klæde eleverne på til indsamlingen af affald, så de f.eks. ikke skærer sig på dåser eller stikker fingrene i ting, de ikke lige ved, hvad er.

Eleverne skal nemlig indsamle skrald i og omkring Højer, samt foretage strandrensning langs stranden fra slusen og til Bunti Ballum. Eleverne transporteres med bus til vadehavet. Entreprenørafdelingen ved Tønder Kommune står for at hjembringe det indsamlede skrald.

Bo Jessen, formand for Tønder Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, sætter eleverne i gang.

”Formålet er dels at hjælpe naturen, og en del af bevæggrunden skal også findes i de mange turister, der vælger at besøge Tønder Kommune netop pga. den skønne natur. Det vil eleverne gerne hjælpe med at fastholde, og derfor vil de bidrage til at forskønne området. Den slags initiativer vil Tønder Kommune selvfølgelig gerne bakke op om.” udtaler Bo Jessen.

 Bodil Glistrup Thomsen er Turist og udviklingschef for Rømø Tønder Turistforening, og hun kan se fordelene i at lære unge mennesker at passe på Tønders natur. Derfor har hun også arrangeret at naturvejleder Bente Krog kommer og lærer eleverne om vigtigheden af at passe godt på naturen:

”Tønder Kommune vil jo gerne trække turister til, og Digeskolens arrangement er en god måde at lære unge mennesker og andre, at vi skal passe på de ting, som trækker turisterne til.” fortæller Turist- og udviklingschefen.

Som en lille belønning for indsatsen har Rømø-Tønder Turistforening sponsoreret pølser fra Torvets Pølser, Tønder, som kommer og sørger for forplejning i elevernes spisefrikvarter. Højer Lokalråd har lavet en pæn aftale med Digebageren og  sponsorerer kage og saftevand, og den lokale Dagli’Brugsen i Højer sponsorerer frugt og gulerødder til snackpausen.

Fakta:

Kampagnen ”Affaldsindsamling 2016” er arrangeret af Dansk Naturfredningsforening og løber egentlig først af stablen i uge 15, hvor skoler og institutioner over hele landet vil indsamle affald i deres nærområde. Digeskolen tager lidt forskud på projektet, når nu muligheden byder sig.
Kilde: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=23226

Tønder Kommunes Turismepolitik 2014-17 tager bl.a. udgangspunkt i ”Naturen som ressource”. Her vil man bl.a. tiltrække primært tyske tyrister, som ofte lægger vægt på netop Vadehavets fantastiske natur.
Kilde:
http://www.swiflet.com/tk/pol/16/1/

I 2013 var der 1,3 mio. turist-overnatninger i Tønder Kommune. Værditilvæksten skabt af turismen i Tønder er næsten 3 gange så høj som landsgennemsnittet.
(Kilde: ”Turismen i Tønder – et overblik”,
http://www.toender.dk/lib/file.aspx?fileID=11868

Arrangementet finder sted på Digeskolen onsdag den 30. marts 2016.
Bo Jessen holder tale for eleverne 7:30
Selve indsamlingen af affald foregår kl. 8:15-11:15
Eleverne er tilbage til frokost ca. 11:30

  For yderligere information:

Lis Sørensen Møller
Tovholder på projektet
tlf. 7492 9790

digeskolen@toender.dk

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *