Tøndermarsk Initiativets første nyhedsbrev

Velkommen til Tøndermarsk Initiativets første nyhedsbrev

Kære læsere af nyhedsbrevet, først og fremmest tak fordi I har lyst til at læse med, vi er rigtig glade for, at så mange har skrevet sig op til at modtage information fra os. Nyhedsbrevene vil vi bruge til at opdatere omkring Initiativets indsatsområder og til at dele nyt fra projektet. I dette første nyhedsbrev sætter vi primært fokus på byomdannelsen i Højer, for at give et overblik over hvor vi er nu, og hvad der er planlagt i fremtiden.

Byomdannelsen i Højer

Byomdannelsen i Højer er et spændende og stort indsatsområde, som har rigtig mange facetter. Gennem den forberedende proces er det blevet mere og mere vigtigt for os, at den plan vi lægger for Højer baserer sig på både data, analyser, erfaringer og holdninger. Samtidig har vi et fast fokus på, at de forskellige indsatser koordineres grundigt, så vi undgår uhensigtsmæssige arbejdsgange. Vi bruger derfor tid på at indsamle og inddrage al den viden der er på området, så vi får et solidt fundament til den kommende borgerinddragelsesproces. Justeringen af tidsplanen for nedrivningerne i Storegade er dog ikke større, end at vi kan have en endelig afgørelse senest henover sommeren.

Spørgsmål til byomdannelsen

I forbindelse med udmeldingen omkring byomdannelsen, har vi fået nogle spørgsmål på både Facebook og personligt. Vi har samlet de forskellige input nedenfor.

Hvornår starter borgerinddragelsen?

Involvering er et kerneelement i Tøndermarsk Initiativet, og det er meget vigtigt for os, at alle har mulighed for at komme til orde. Konkret sættes selve involveringsprocessen i gang, når vi er færdige med analysearbejdet. Involveringen er dog også afhængig af den ansøgning omkring ekstra midler til områdefornyelse, som vi afventer svar fra ministeriet på. For at ventetiden ikke skal være unødig lang, har vi dog taget de forberedende skridt til igangsættelse af borgerinddragelsen, så vi umiddelbart efter ministeriets afgørelse kan begynde en aktiv proces. Vi forventer stadig at startskuddet til borgerinddragelsesprocessen går i løbet af foråret.

Skal husene i Storegade stå uden vinduer frem til sommeren?

Nej, husene skal ikke stå som nu. Vi arbejder på en midlertidig løsning, som ikke skæmmer gadebilledet i samme grad. Der har derfor også allerede været folk ude i husene for at kigge på løsninger, og der vil hurtigst muligt ske en forbedring.

Hvornår fortæller I mere om hele projektet?

Vi håber at et initiativ som eksempelvis dette nyhedsbrev, vil bidrage til at hæve informations-niveauet markant. Derfor vil vi også i den kommende tid bruge nyhedsbrevet til at sætte fokus på arbejdet i de enkelte indsatsområder. Vi vil samtidig søsætte andre initiativer, som giver et bedre indblik i alt det, der foregår i Tøndermarsk Initiativet.

Andre nyheder fra Tøndermarsk Initiativet

Destinationsstrategi Arbejdet med den overordnede destinationsstrategi er i fuld gang, så vi den kan være klar i begyndelsen af maj. En del af processen indeholder de seminarer, vi tidligere har vist video fra på Facebook. Derudover bliver en lang række interessenter interviewet, og vi indarbejder ele-menter fra tidligere processer. Det hele munder ud i en række konkrete og brugbare ideer, som vi kan sætte i gang så snart strategien er på plads.

Klimatilpasning Der foregår i øjeblikket screening af mulige reservoirmuligheder. Arbejdet fortsætter i de kommende måneder for fuld styrke, så vi kan få et rigtig godt overblik over de forskellige muligheder. Denne del af processen danner grundlaget for at vi senere kan træffe kvalificerede beslutninger omkring den endelige plan for klimatilpasningen.

Få svar på dine spørgsmål

Der er rigtig mange, som stiller os spørgsmål og som interesserer sig for Tøndermarsk Initiativet, det er vi naturligvis meget glade for. Men skulle der alligevel være noget, du gerne vil have uddybet, er du altid velkommen til at kigge ind forbi projektkontoret, skrive til os på Facebook eller til at sende en mail til vores kommunikationskonsulent Sune Brejnbjerg på subr8@toender.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *