Ny borgerdialoggruppe til Tøndermarsk Initiativet

En ny borgerdialoggruppe skal være lokalbefolkningens stemme i forhold til Tøndermarsk Initiativet.

Oprettelse af dialoggruppen er ét af flere tiltag, som Styregruppen besluttede på det første møde mandag den 12. september for at styrke kommunikationen og borgerinddragelsen i forbindelse med det store og ambitiøse udviklingsprojekt.

Højer Byfond
Styregruppen besluttede også at igangsætte det første konkrete projekt i Initiativet, nemlig Højer Byfond, der skal give private mulighed for at søge om tilskud til bygningsfornyelser i Højer. Med beslutningen går arbejdet med at udforme kriterier for at få del i midlerne nu i gang. Der er i alt afsat 21 mio. kr. til byfonden.

Dialoggruppens første medlemmer
Borgerdialoggruppen er ét af flere nye tiltag, som skal bidrage til, at lokalbefolkningen bliver inddraget. Gruppens første medlemmer er Bent Schulz-Hansen og Hanne Sønnichsen fra Højer. De er udpeget i samråd med Højer Lokalråd. Det er tanken, at gruppen i alt skal bestå af fem-syv personer fra lokalområdet. Udpegningen af de øvrige medlemmer vil ligeledes ske i tæt samarbejde med lokalsamfundet.

En af gruppens første opgaver bliver – sammen med projektledelsen – at planlægge indholdet og forløbet af et stort kickoff-møde onsdag den 28. september, hvor alle interesserede bliver inviteret til at deltage for at høre nærmere om Tøndermarsk Initiativet, herunder hvordan man kan bidrage med ideer og forslag og øve indflydelse.

– Tøndermarsk Initiativet er et stort og omsiggribende projekt, men samtidig er det også et projekt, der griber ind i almindelige menneskers liv, bolig og hverdag – og det har vi respekt for, siger borgmester Henrik Frandsen, der også er formand for Styregruppen.

– Henover sommeren har flere borgere gjort os opmærksomme på, at de ønsker maksimal indsigt og indflydelse. Det lytter vi til, og derfor tager vi nu initiativ til en række tiltag, der skal sikre, at borgernes ønsker bliver hørt, tilføjer borgmesteren.

Lokalt kontor og hjemmeside på vej
Udover at borgmesteren efter styregruppemødet kunne præsentere de første medlemmer af borgerdialoggruppen, løftede han også sløret for, at Tøndermarsk Initiativets nye sekretariatskontor i løbet af kort tid bliver åbnet i Højer, fordi Højer er et centralt omdrejningspunkt for initiativet.

Kontoret placeres på Storegade 13, og allerede fra den 22. september er det muligt at kigge forbi kontoret, hvor både sekretariatet, konsulentvirksomheden DemokraCity og borgerdialoggruppen vil få plads. Kontoret bliver et omdrejningspunkt for dialogen og samarbejdet med lokalsamfundet. Her kan man få svar på spørgsmål eller aflevere gode ideer og forslag. 

En selvstændig hjemmeside for projektet ventes klar i november, og indtil da kan man finde oplysninger om projektet på Tønder Kommunes hjemmeside, bl.a. om organiseringen og de overordnede indsatsområder.

Dialog på Facebook
En ny Facebook-side er også på vej. Efter planerne lanceres siden fredag den 16. september og skal være med til at fortælle de små historier i den store fortælling. Det er samtidig håbet, at den kan blive et sted at “mødes” om initiativet, et sted hvor borgerne løbende kan blive opdateret, bidrage med ideer og opmærksomhedspunkter, stille spørgsmål og få svar.

– Projektet er endnu i dets vorden, og derfor er det ikke alting, vi kan give svar på lige nu. Vi tror imidlertid på, at den konstruktive dialog med borgerne, videndeling og synlighed er godt – også i denne tidlige fase af projektet, og det er derfor, vi inviterer borgerne til en snak om Tøndermarsk Initiativet på Facebook, siger Henrik Frandsen.

Fakta:

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

Tilsammen investerer parterne 211 mio. kr. i udviklingen over de næste fem år.

Hovedindsatsområderne er:

  • Byomdannelse i Højer
  • Højer Byfond
  • Nye ruter og stier
  • Klimatilpasning langs Vidå
  • Klimatilpasning i Tønder Midtby
  • Udvikling af erhverv og turisme

Se også TV SYD-indslag

Bent Schulz-Hansen og Hanne B. Sønnichsen er de første medlemmer af den nye borgerdialoggruppe, der skal være lokalsamfundets stemme i Tøndermarsk Initiativet. (Foto: Jane Rahbek Ohlsen) 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *