Projektchef går i gang med Tøndermarsk Initiativet

Projektchef går i gang med Tøndermarsk Initiativet

Karsten Jensen

Efter en flot lancering af Tøndermarsk Initiativet under stor mediebevågenhed er den nye projektchef, Karsten Jensen, nu trukket i arbejdstøjet.

Projektet skal løfte det unikke kulturlandskab i Tøndermarsken, så områdets turismepotentiale udnyttes langt bedre. Samtidig skal Tøndermarsk Initiativet være med til at sikre, at det bliver endnu mere attraktivt at bo og leve i området.

Parterne bag initiativet, Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Tønder Kommune, investerer tilsammen 210 mio. kr. i projektet over de næste fem år.

Karsten Jensen glæder sig til at stå i spidsen for det store udviklingsprojekt.

– At blive en del af Tøndermarsk Initiativet er som at lande på den grønne gren. Det er et stort projekt, der vil berøre mange, og forhåbentlig vil det være med til at gøre en stor forskel til gavn for turismen og beboerne i området. Men det vil også være et langt sejt træk, hvor det er vigtigt at få involveret rigtig mange – ellers lykkes det ikke. Og selvfølgelig tror jeg på, at det lykkes. Viljen er der hos parterne bag, og der er stor lokal opbakning. Så vi har de bedste forudsætninger for at komme rigtig langt med opgaven, siger Karsten Jensen.

Den nye projektchef kommer fra en stilling som fagchef i Kultur og Fritid i Tønder Kommune og har tidligere været ansat i direktionsstaben og erhvervsafdelingen ved kommunen.

Tøndermarsk Initiativet spænder vidt:

  • Den fysiske opgradering af Højer by har en stor plads i projektet. Det handler både om at forbedre byen og byrummet, og der skal også arbejdes med at få etableret en byfond i lighed med den, der har været med til at udvikle Ballum-området
  • Nye stier og ruter skal gøre det lettere og mere interessant for turister og områdets egne beboere at opleve de store værdier og fortællinger, vi har i Tøndermarsken 
  • Klimatilpasningen skal ske med fokus på hele Vidå-systemet fra Tønder til Vidåslusen, og klimatilpasning i Tønder by, hvor indsatsen skal gå hånd i hånd med initiativerne i Midtbyplanen om Skibbroen
  • Udviklingen af det lokale erhvervsliv er en vigtig brik, for nye aktiviteter skal være med til styrke udviklingen og livet i området. Allerede den 21. juni er lokale virksomheder inviteret til workshop aften på Kiers Gård med fokus på at udvikle egen forretning og at samarbejde med kolleger om udvikling af nye aktiviteter i Tøndermarsken.

– Der er rigtigt mange bolde i luften nu, så i den kommende tid gælder det om at holde tungen lige i munden. Først og fremmest handler det nu om at forberede, at partnerne mødes første gang efter ferien. Men en mere praktisk opgave vil være at forberede et borgerarrangement i løbet af efteråret, hvor vi sammen skal udvikle ideer til, hvad der konkret skal ske. Det glæder jeg mig personligt rigtigt meget til, siger Karsten Jensen.

Fakta:

Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Tønder Kommune vil sammen med lokale kræfter gøre Tøndermarsken endnu mere attraktiv og synlig.

De tre parter vil frem til 2021 sammen investere over 210 millioner kroner i et massivt løft af Tøndermarsken, hvoraf Realdania har bevilget 65 mio. kr. og A.P. Møller Fonden har bevilget 25. mio. kr.  Tønder Kommune skal skaffe 111 mio. kr. dels via eget bidrag på knap 70 mio. kr. og dels godt 40 mio. kr. via andre bidragsydere (inkl. EU og andre fonde).

Pengene skal bruges til:

  • Fysisk opgradering af Højer
  • Nye stier og ruter i Tøndermarsken
  • Erhvervsudvikling
  • Klimatilpasning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *