Spring til indhold

Højer

Sejerslevgaards Venner

 

Hjemmeside: http://www.sejerslevgaard.dk/

Velkommen til Sejerslevgaard

Sejerslevgaard er en større og typisk vestslesvigsk gård, der ligger i landsbyen Sdr. Sejerslev på gestranden (kanten af en bakkeø) 3 km. nord for Højer.

Gården ligger centralt og markant i landsbyen. Sejerslevgaard ses tydeligt når man kommer til landsbyen både fra nord og fra syd.

Sejerslevgaard er bygget i vestslesvigsk byggestil. Murværket er overvejende af rødlers munkesten. Sprossevinduerne er hvidmalede og afslører til dels med deres forskellighed alderen på de forskellige dele af gårdanlægget . Taget er tækket med strå og med den for egnen så karakteristiske kvist (arkengaf) over hoveddøren. De to skorstene afslører ildsteder og køkkenregionernes placering.

Der er en lille gårdsplads belagt med små marksten bag den sydvendte beboelses- og staldlænge. Der er en fin pigstensbelægning med indlagte striber af større sten ved gårdspladsen syd for den sydvendte længe.

Sejerslevgaard er tvillingegård til gården fra Sdr. Sejerslev, som er flyttet til Frilandsmuseet i Brede ved København. Gårdene har rigtig mange lighedstræk og gårdene deler alder og historie. Gården blev fredet i 1991

Sejerslevgaard rummer også indvendig en stor rigdom af bygningsdetaljer og stiltræk fra de sidste knap 400 år. Rumfordeling og rummenes indretning fortæller om levet liv gennem mange generationer og gården er overraskende uberørt af større moderniseringer siden 1797. De sidste 100 år er gået næsten sporløst hen over gårdens indre i beboelsesdelen.

Projektet

Sejerslevgaard indeholder både udvendig og indvendig så mange bygningsmæssige træk og detaljer af vestslesvigsk byggeskik at den med fuld ret kan betragtes som en ”genbank” for vestslesvigsk bygningskultur.

Som vestslesvigsk center for bygningskultur vil gården medvirke aktivt til at egnens karakteristiske historie indenfor bygningskultur understøttes. Dette vil være til gavn for både husejere, kulturhistorisk interesserede og turismen på egnen. Et center for bygningskultur på Sejerslevgaard vil understøtte vestslesvigsk byggeskik på et tidspunkt, hvor egnens karakteristika er under pres. Her tænkes bl.a. på uhensigtsmæssige bygningsrenoveringer , ændringer i landbrugsstruktur samt udfordringer ved finansiering af lån til boliger i yderområder.

Det er vigtigt at prioritere vestslesvigsk bygningskultur i anledning af at de vestlige dele af regionen er både Nationalpark og på UNESCOs liste for verdensnaturarv. Her er kulturhistorien og hermed egnens huse og gårde gennem tiderne en del af Nationalpark Vadehavets indsatsområde. Nationalpark Vadehavet og områderne, der støder op til nationalparken vil blive eksponeret i kraft af en øget tilstrømning af turister.

Sejerslevgaard består af de typiske materialer , det typiske bygningsudtryk og de typiske håndværksmæssige løsninger, som er og har været at finde i Vestslesvig. Man kan simpelthen aflæse en masse praktisk viden ved at gå rundt på gården og kigge nærmere på et hav af detaljer under de store linier. Det kan inspirere og det kan virke befordrende for lysten til at sætte sig ind i den kulturhistoriske sammenhæng som en husejers eget hus er en del af.

Via tiltag på Sejerslevgaard som kurser, foredrag , ekskursioner , konferencer m.m. vil man kunne tematisere emner, der er af betydning for håndværkere, husejere og andre interesserede.

Gården vil kunne indeholde værksteder for håndværkere i stalddelene. Håndværkerne kan ved at være en del af det daglige liv på gården bidrage til en lettere tilgængelighed for folk med spørgsmål og problemstillinger omkring restaurering og modernisering. Håndværkerne, der er tilknyttet Sejerslevgaard er naturligvis kvalitativt arbejdende mennesker. Det kan være snedker, maler, tømrer, evt. stukkatør og smed.

Kontor, mødesteder, frokoststue m.v. vil kunne være i beboelsesdelen samt faciliteter til køkken, bad, toiletter indbygges i laden. Hertil også foredragssal i laden.

Gården vil blive hjemsted for en masse forskelligartede aktiviteter og tilbud med omdrejningspunkt i praktisk rådgivning omkring byggeskik, materialevalg, håndværkstraditioner, stilhistorie. Formidlingsaspekter bliver også en spændende opgave.

2 tanker om “Sejerslevgaards Venner”

  1. Kære Sejerslevgårds Venner!
    Jeg håber projektet med restaurering går videre under den nye ejer, Sönke Müller. Kan det fortsat lade sig gøre at besøge gården og få en rundvisning? Jeg er nemlig leder for en tur, arrangeret af landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i hele landet til Tøndermarsken og Nordfrisland i dagene 25.-28. april – og vi ville, hvis det var muligt, gerne besøge Sejerslevgård enten mandag den 25. april ved 16.30-tiden eller tirsdag den 26. april om formiddagen (afventer nærmere fastlagt program) med ca. 40 personer.
    Venlig hilsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.