Højer

Højer Brandværn

højer frivillige brandværn

   Højer Brandværns historie    

 Hjemmeside http://www.hoejerbrand.dk/

          Højer Frivillige Brandværns historie      

 Den 7. marts 1882 var der indkaldt til stiftende generalforsamling i Højer,  og da meldte der sig 41 personer til aktiv tjeneste. Den første brandkaptajn  blev smedemester s. Wismer.

Materialet dengang var spande, og så en masse mennesker, så spandene  kunne gå fra hånd til hånd.

I april 1883, blev brandkaptajnen og redskabsmesteren bedt om at rejse til  Slesvig for at se på en brandsprøjte. Den skulle koste 1200 DM, og man fik  en prøvetid på 4 uger.

I 1896 fik værnet igen en ny sprøjte. Den kunne yde mere end den gamle  sprøjte, men der skulle stadig mange folk til at betjene den. Hvis man talte  afløsningen med, skulle der møde mindst 34 mand. På dette tidspunkt var  der 55 aktive medlemmer.

I 1927 fik værnet sin første motorsprøjte. Nu kunne man med mindre mandskab  betjene slanger og strålerør og endda udrette meget mere end med den gamle  håndbetjente sprøjte.  Den første store alarm med denne sprøjte var d. 8 december samme år på  ”Søndergård” i Nr. Sejerslev.

På forsamlingen d. 14. maj 1945 blev det vedtaget, at protokol, vedtægter  og kommandoer skulle være på dansk.

I 1948 beslutter man sig for nye uniformer, man låner 3500,00 kr. i Sparekassen.

Alameringen foregår ved brug af signalhorn, men i 1949 går man fra signalhorn til  tågehorn.  Tågehornet virker ikke så godt, så i 1951 bliver sirenen på posthuset taget i brug.

I 1952 ankommer  den første udrykningsvogn. Den blev dog først taget i brug i 1955.  Det var en bil, der var vanskelig at køre og betjene, og mandskabet blev aldrig rigtig  tilfredse og fortrolige med den.   Samtidig blev det besluttet, at hvis udrykningsvognen  skulle ud at Højer by, skulle motorpumpen blive i byen.

I 1961 får værnet en ny Astor III påhængspumpe.

Pga. manglende plads på brandstationen tilbygges et mandskabslokale, som tages  i brug den 30. juli 1964.

Den 7. juni 1967, på Højer frivillige Brandværns 85 års jubilæum, kunne daværende  borgmester G. Jørgensen overrække nøglerne til 2 helt nye Landrover udrykningsvogne,  fuldt moderne udrustet og 100% effektive.

Den 1. april 1968 får værnet også brandslukningen i Emmerlev, Højer Landsogn,  Hjerpsted og Daler-Østerby kommuner. Dette var tidligere udført af Falck-zonen.

I 1978 ombygges brandstationen med bl.a. Nye porte så brandbilerne kan  stå ved siden af hinanden.

I 1982 blev en ældre lukket varevogn udskiftet med en ny lukket varevogn, som blev indrettet, så den kunne fungere som røgdykkervogn.

I 1985 får værnet nyt alarmeringsanlæg med bipper og ny hovedradiostation.

I 1989 ankommer en ny automobilsprøjte fra Holland, den er af mærket Mercedes  og erstatter den ene Landrover og i 1993 får værnet en tankbil af mærket Volvo,  den kan rumme ca. 10.000 l.

Brandstationen er nu blevet for lille, man kan ikke have alle biler stående, derfor  bliver den nye tankbil placeret hos Kornhandler Fedder Hindrichsen.

Den nye brandstation ved Højer Dige blev taget i brug i foråret 2000. Det har givet  en hel del plads til værnet, så alle bilerne nu kan stå samlet.  Værnet har i dag 25 aktive medlemmer.