Højer

Højer Danske Børnehave

Højer Danske Børnehave er en kommunal integreret børnehave beliggende i Højer by.

Børnehaven er et stort hus i tre etager.

I stueetagen er der en stue til børnehavebørn og en stue til de 0 til 3 årige. Desuden er der puslerum, to køkkener, garderober og toiletter. Fra de stuer er der direkte adgang til vores legeplads.

På 1. salen er der en stue til børnehavebørnene. Desuden er der hems, ekstra legerum, toiletter, personalestue, køkken og kontor.

Børnehaven er normeret til:

8 børn i alderen 0 til 3 år

50 børn i alderen 3 til 6 år

Børnehavens værdigrundlag tager sit afsæt i barnets trivsel, udvikling og læring.

Vi arbejder med en spørgende kultur hvor interesse og nysgerrighed for barnet er i fokus.

Varme, omsorg, åbenhed, ansvarlighed og nærvær er naturligt bærende for miljøet i børnehaven.

Vores forhold til forældre bygger på åbenhed, lydhørhed, tillid og respekt, og vi ser jer som vores vigtigste samarbejdspartnere omkring barnet.

Børnene er tilknyttet en stue, hvor der er en medarbejder, der er pædagogisk ansvarlig.

At knytte venskaber og lege med venner ser vi som vigtigt for børnehavebarnet. I dagligdagen betyder det, at børnene må lege på tværs af stuerne.

Ví ser legen som den vigtigste proces i barnets udvikling. At barnet har lyst til at lege udenfor, vægter vi højt. Der skal være en god grund til, at sige nej til et barn der vil lege udenfor.

Kontakt

Højer Danske Børnehave
Nørrevej 28
6280 Højer

Daglig Pædagogisk Leder
Birgit Gotthardsen
Telefon 74 92 89 21 / 20 29 01 05
bg1@toender.dk

Stedfortræder
Mette Mortensen
mm1@toender.dk

Stuernes telefonnumre:

  • Ællingestuen tlf. 20 29 01 07
  • Mariehønsstuen tlf. 20 29 01 08
  • Musvitstuen tlf. 20 29 01 09