Spring til indhold

Højer

Højer Efterskole

             Nørrevej 68,  6280 Højer

Tlf.:  74 78 21 40  |  Email: kontor@hoejerefterskole.dk

                                              Efterskolens Hjemmeside

 

HØJER EFTERSKOLE KENDETEGNES VED:

Kampsport, sprog, gymnastik – og et tæt og trygt  fællesskab

  • KAMPSPORT – vi tilbyder karate og ju-jitsu. Stævner og træningsweekender. Vi   samarbejder blandt andet med Bosei Højskole.
  • SPROG – vi tilbyder IGCSE engelsk og tysk samt japansk sprog og   japansk kulturformidling. Ture til England og Tyskland og Polen herunder   udveksling.
  • GYMNASTIK- vi tilbyder breddegymnastik med plads til alle uanset niveau eller   forkundskab til gymnastik. Gymnastikken er en stor del af vores fællesskab
  • DET TÆTTE OG TRYGGE FÆLLESSKAB – ”WE ARE FAMILY”.

Skolen

Højer Efterskole er bygget i 1951. Kredsen bag skolens grundlæggelse ønskede  dengang at styrke danskheden i denne del af grænselandet, og skolen fik derfor  navnet Den Danske Ungdomsskole i Højer. Senere ændredes navnet til Højer Ungdomsskole, og i 2010 blev det vedtaget, at skolen fremover skulle  hedde Højer Efterskole.

Den Danske Ungdomsskole i Højer startede i 1951 som en ren pigeskole for 50 piger, men blev i 1959 en skole for  begge køn. Siden har elevholdene fordelt sig med næsten lige mange drenge og  piger. Skolen rummer nu plads til 90 elever.

Højer Efterskole har gennem hele sin historie være drevet som en skole, hvor man  har lagt vægt på gymnastik, på de boglige fag samt praktisk/kreative valgfag. I  dag profilerer vi os på kampsport, sprog, gymnastik og et tæt og tryg  fællesskab.

 

Skolens historie

Højer Efterskole er placeret i grænseegnen, hvor de kulturelle forskelle mellem  dansk og tysk ved skolens start var ganske store. Egnen bar stadig præg af  grænsedragningen i 1920, og derfor opstod ideen til at lave Den Danske  Ungdomsskole i Højer. En af bagmændene bag skolen, præsten N.P. Nielsen,  formåede sammen med mange andre at samle midler ind, blandt andet hos fynske  godsejere, så skolen kunne blive bygget og starte i 1951.

Hovedbygningen blev bygget og ungdomsskolen var moderne med alle de faciliteter,  en skole på det tidspunkt burde have.

I 1983 blev elevtallet udvidet og der blev bygget en ny elevfløj. I 1987 var  elevtallet 82. I 1990 blev skolen forsynet med en hal, som igen blev udvidet i  1994, hvor der blev tilføjet nye undervisningslokaler. Efterfølgende har  efterskolen bygget nye elevværelser i 2000 (Vestfløjen) og samtidig forbedret de  gamle værelser, så skolen alt i alt fremstår moderne og velholdt.

I foråret 2008 indviedes en ny spisesal og nyt køkken. Det gamle køkken/spisesal  blev i 2009 bygget om til fysiklokale.

 

 

Højer Efterskoles formål

” Stk. 4. Institutionens formål er at drive en grundtvigsk præget, dansk  efterskole indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Desuden  skal skolen, i det omfang bestyrelsen finder det ønskeligt, give plads for et  dansk folkeligt arbejde og støtte egnens nationale og kulturelle liv – i det  omfang, det kan forenes med efterskolevirksomheden.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.