Spring til indhold

Højer

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet blev officielt indviet den 16. oktober 2010 og er med et areal på ca. 1.500 km2 den største af de 3 nuværende nationalparker i Danmark.

Det er Vadehavets helt enestående naturværdier, der især har ført til oprettelsen af nationalparken. Det samlede Vadehav strækker sig over 500 km fra Ho Bugt i Nord til Den Helder i Nederlandene og regnes som et marsk- og tidevandsområde af enestående international værdi. Det er vitalt både som rasteområde for millioner af trækfugle, som yngleområde for fugle og som opvækstområde for fisk og havpattedyr. Udover naturværdierne har området tillige en meget rig kulturhistorie i marsken og på øerne med særlige landsbymiljøer, landvinding, digebyggeri
samt købstæderne Varde, Ribe og Tønder på grænsen til selve nationalparken.

I Tyskland og Nederlandene er Vadehavet udpeget af UNESCO til Verdensnaturarv, og der er netop sat gang i en proces som skal føre til, at den danske del af Vadehavet kommer med på UNESCOs liste i sommeren 2014. Udpegningen af området til Verdensnaturarv er en anerkendelse af områdets enestående naturværdier på verdensplan og en bekræftelse af, at disse værdier beskyttes på fornuftig vis gennem den eksisterende lovgivning.

Du kan læse meget mere om Nationalpark Vadehavet på hjemmesiden  www.nationalparkvadehavet.dk  Nationalparkens organisation og udvikling

Nationalpark Vadehavets sekretariat tog i april 2012 de nye lokaler på Tønnisgaard i brug, og den 24. maj 2012 blev lokalerne officielt indviet. Forud for indflytningen var gået en lang proces med pilotfase og flere høringer og en idéfase der skulle afdække, hvad nationalparken skal bidrage til. Rigtig mange borgere har bidraget til det store og solide inspirationsmateriale, som nationalparkens bestyrelse har haft til rådighed, og som i løbet af 2012 dannede grundlag for den første nationalparkplan gældende for 2013-18. Nationalparkplanen sætter rammerne for den videre udvikling indenfor natur, kultur/kulturhistorie, friluftsliv, forskning, lokal udvikling, turisme og samarbejde med danske og udenlandske nationalparker. 

Nationalparken ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer, med formand Bent Poulsen i spidsen. Bestyrelsen understøttes i sit arbejde af Nationalparkrådet med 30 medlemmer samt et sekretariatet, som har til huse på Tønnisgaard på Rømø. Nationalparkrådet har bl.a. to medlemmer, der repræsenterer Rømø og er udpeget af Rømøforeningen. Udover de institutioner og organisationer mm., der har sæde
i Nationalparkbestyrelsen og –rådet har bidrager en lang række andre samarbejdspartnere til nationalparkens udvikling.

Sekretariatet varetager det daglige arbejde i Nationalpark Vadehavet. Bestyrelsen ansatte i juli 2011 Thomas Holst Christensen som sekretariatsleder og i marts 2012 blev Alette Houman Dyhrfjeld ansat som sekretær. John Frikke er tiltrådt som projektkonsulent i marts 2013 og i maj 2013 tiltræder Søren Christensen som projekt- og formidlingskoordinator. Det samlede team skal bidrage til virkeliggørelsen
af nationalparkplanen, som kan downloades fra hjemmesiden. Sekretariatet danner endvidere rammen om Vadehavets Formidlerforums koordinerende funktion og Kommunernes Vadehavssekretariat og bygningen rummer naturligvis fortsat Naturcenter Tønnisgaard.

Sekretariatets kontaktoplysninger:

Tønnisgaard Havnebyvej 30

6792 Rømø

Tlf: 72 54 36 34

Mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk

Web: www.nationalparkvadehavet.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.