Højer

Ny folder fra Højer Lokalråd

Klik på link for at komme til folder

Lokalråd 2022

Højer Lokalråd er et upolitisk råd, der ikke er nogen
konkurrent til de eksisterende foreninger.
Højer Lokalråd tilbyder at være paraplyorganisation for evt.
nye foreninger og initiativer. Højer Lokalråd arbejder for at
sætte nye initiativer i gang, som der er lokal opbakning til, og
som der er en reel mulighed for efterfølgende at kunne drifte.
Lokalrådets opgaver er bl.a. også at være Højer’s fælles
talerør over for kommunens politikere.
Det gælder om at gøre Højer til et attraktivt sted at bo,
besøge og flytte til.
Vi håber at rigtig mange mennesker i Højer gamle kommune
vil bakke op om Lokalrådet og dets arbejde.
En af de måder man kan bakke op om Lokalrådet er ved at
tegne et medlemskab.

Kontingentet er for 2022 fastsat til:
50,- kr. pr. person
eller 75,- kr. pr. familie.
eller 250,- pr. forretning / virksomhed
Indbetales på: Reg.nr.: 3534 Konto: 0010359031
Giro:+ 73 – 82688714
MobilePay: 349653

Del på Facebook