Højer Kunst og Kultur afholder Generalforsamling

Højer Kunst og Kultur afholder
Generalforsamling den 25. april klokken 19.00 2017
På Kiers Gaard

Dagsorden ifølge vedtægterne:

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af april-måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Godkendelse af regnskab.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5) Valg til bestyrelsen.

Næstformand Else Lysgaard er på valg

6) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Birgitte Valentin er på valg

Kurt Schmidt er på valg

Valg af ekstern kasere, Bodil Lundby er på valg og ønsker ikke genvalg

7) Valg af revisor.

8) Behandling af indkomne forslag.

9) Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent og været medlem i minimum 3 måneder, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *