Højer

Turist I Højer

Byen Bag digerne
 
I  Danmarks sydvestligste hjørne  ligger den lille marsk by Højer,
kun 10 km fra den tyske grænse.
Midt i Højer by ligger byens vartegn, Højer Mølle med sin højde på 22 m
er den synlig viden om i det flade marksland..
 
Højer er en levende by der kendt for sine Fine slagtere og sine kunsthåndværker
antikvitetshandler. Her er også en sæbemager, en tøjdesigner og en chokoladefabrik,
samt cafeer, put and take sø og gode overnatnings muligheder.
overalt tager man mod gæster med  åbne arme og yder en god indsats for, at
de skal føle sig velkommen i Højer og omegen.
 

Vadehavet
Mod vest ligger digerne og skærmer af for Vadehavet, som ved højvande jævnligt oversvømmer dele af marsken.
Vadehavet er kendt for sit righoldige fugleliv, som mange fugleinteresserede elsker
at følge året rundt. Især om foråret og efteråret kommer mange for at opleve
Sort Sol – flokke på op mod en million stære.

Sluserne
Højer gamle Sluse blev opført i 1861 ved inddigningen af Ny Frederikskog og er en åben dobbelt sluse med dobbelte sluseporte.
Ved opførelsen af det fremskudte dige byggede man en ny sluse, Vidå Slusen, som er en lukket sluse.  Slusen stod færdigt i 1981.

Når der er højvande, stiger vandstanden med omkring 2 meter. Siden 1861 har Højer
været beskyttet af et dige, og i 1981 byggedes det fremskudte dige, der er 7,5 meter højt
diget har sin start ved Emmerlev Klev. Samtidig blev den gamle Højer Sluse suppleret med
Vidå Slusen som Årligt har ca. 300.000 besøgende

Højer Mølle
Højer Mølle blev bygget i 1857 og er med sine 22 meter en af de højeste hollændermøller i Nordeuropa. Helt frem til 1972 var møllen aktiv, hvorefter den forfaldt. Men i 1974 dannede en kreds af Højer- borgere en fond, som i de følgende år restaurerede møllen og omdannede den til museum. I 2005 begyndte endnu en restaurering af Møller, som i dag står stolt og knejser over Højer By.
Højer Møller er i dag et museum og er en filial af Tønder Museum samt del af Museum Sønderjylland.    https://msj.dk