Højer

Læge

Læge i Højer

 

– Telefon: 74 78 20 00

– Tid for telefon samtaler: kl 08.00 – 09.0008.00 – 09.00 FREE

– Tid for tidsbestilling og receptfornyelser: kl 09.00 – 12.3009.00 – 12.30

– Konsultation: Efter aftale

Telefonsamtaler

Der er mulighed for telefonkonsultation ved lægen mandag til fredag fra: kl. 08.00 til kl. 09.00 Tidsbestillinger og receptfornyelser modtages helst i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 12.30

Det hjælper os, når du har CPR-num­meret klar, før du ringer.

 

Praksisassistenten sidder ved telefo­nen og klarer mange opkald. Dette går ofte hurtigere, end hvis du skal have fat i lægen.

Fornyelse af recepter og svar på undersøgelser, skal gerne klares i tiden her, ellers må det vente til næste dag. Et svar gives først efter, at lægen har gennemset og vurderet det. Kræver et svar umiddelbar behandling, får du besked omgående.

Hvis praksisassistenten skønner, at en telefon­kon­sul­tation ikke er tilstræk­ke­lig, eller at en personlig opfølgning er merehensigts­mæssig, vil du få en tid i kon­sul­ta­tionen. Ønsker du selv at tale med lægen, men denne er optaget, vil du blive ringet op lidt senere.

Er der meget travlt, tænder vi indimellem for en telefonsvarer. Her oplyses om et akutnummer, som kan benyttes ved akutte behov eller afbestilling af tiden.

E-mail / Internetbestillinger

E-mail konsultationer og fornyelse af ordineret medicin over internettet. Her kan stilles spørgsmål fx vedrørende foretagne undersøgelser. (Se under links). Tidsbestilling over internettet er ligeledes mulig.

OBS: Brugen forudsætter et individuelt brugernavn (som er knyttet til et bestemt cpr-nr) og et dertil hørende password, som fås ved personlig henvendelse i praksis.

Tidsbestilling

Tidsbestilling kan foretages kl. 09 til 12.30. Fortæl venligst altid, hvad du ønsker en tid til, så vi kan afsætte et passende tidsrum og undgå unødige forsinkelser.
Hvis du bliver forsinket og ikke kan overholde tiden, så vil vi gerne have besked så tidligt som muligt. I de fleste tilfælde kan du få en tid den samme dag eller dagen derefter. Der kan dog være tilfælde, hvor vi har lidt længere ventetid, men indenfor en uge vil det altid være muligt.

Konsultationen

Hovedkonsultationen starter kl. 10. Når vi er i gang med denne, er lægen optaget, og vil ikke gerne for­styr­res af telefonsamtaler. Selvfølgeligt kan vi træf­fes på telefonen, og det er i orden at du ringer, hvis der er tale om akut opstået syg­dom eller forværring af bestående sygdom.

Lægevagten tlf. 70 11 07 0770 11 07 07

På hverdage mellem kl. 16 og kl. 08, på lørdage samt på søn og helligdage må du henvende dig hos lægevagten, hvis du fejler noget, der ikke kan vente til næste hverdag.
Du skal altid ringe, det er læge­vag­tens læge, der afgør om din henven­delse kan klares med en telefon­kon­sul­ta­tion, eller om det er nødvendigt med en konsulta­tion eller et besøg i hjemmet.
Konsultationer finder sted på syge­huset i Tønder eller Åbenrå men kun efter at det er aftalt telefonisk. Det er dig selv, der skal sørge for transporten. Falck har et abon­ne­ment, der dækker kørsel til og fra lægevagten.