Spring til indhold

Højer

Højer ændrede vigepligtsregler i Krydset ved Grøbleriet

Opfølgning på Højer Lokalråds høringssvar ang.
De ændrede vigepligtsregler her i Højer:
 I Krydset ved Grøbleriet Tages op til fornyet politisk behandling
i Teknisk  Udvalg lige efter Påske
Share on facebook
Del på Facebook