Højer

Højkros Venner afholder Generalforsamling

Ordinær generalforsamling på Klægager, Østerende 13, 6261 Bredebro
Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er Simon Christiansen (modtager genvalg),
Klaus Melbye (modtager genvalg)
Anne Marie (modtager ikke genvalg)
9. Valg af revisor og en revisor suppleant
10. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Mads Rykind-Eriksen
Formand
Husk meld jer ind i foreningen: https://hoejkro.dk/tilmelding-af-nyt-medlem/

Kan være et billede af udendørs og tekst, der siger "HOJKROS HOJ VENNER HOJKER Ordinar generalforsamling 21/ 02/2023"

Del på Facebook