Spring til indhold

Højer

bestyrelsesmøde 10.12 2012

 

Referat bestyrelsesmøde Højer lokalråd d. 10.12.2012

Tilstede: Finn Hansen (FH), Kirsten Christensen (KC), Sanne Skov Christensen (SC), Claus Egelund

(CE) og Ellen Mattesen (EM),Morten Peetz-Schou (MS) og Dorthe Nissen (DN),

 

Ad 1. Godkendelse af referat.

Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 08.11.12

Ad 2. Siden sidst.

Tønder Kommune skal tilbyde ledige seniorjob. Det er muligt at ansætte en fuldtidsansat for 25.000,- kr

Det er måske muligt at lave ansættelse via landdistriktsudvalget.

Der arbejdes med placering af vindmøller i Tønder Kommune. Landdistriktsudvalget ser gerne at det

kun sker med lokal opbakning.

Gruppen omkring vandtårnet påregner at lave stiftende generalforsamling i foreningen ”Vandtårnets

venner” i starten af 2013. Kia Fogh Kristensen, landdistriktskoordinator hjælper med det indledende

skrivearbejde.

Ad 3. Det gamle Borgmesterkontor.

Der har ikke været stor tilslutning til de arrangerede spilaftener.

Arrangementet med vinsmagning var et godt velbesøgt arrangement.

Lokalrådet har fået 10.000,- kr fra sparekassefonden. De bruges til køb af udendørslamper langs

gangstien og en ny havelåge. 

Ad 4. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i Lokalrådet afholdes d. 21.02.2013 kl. 19.00

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.