Højer

Bestyrelsesmøde 08.11 2012

 

Referat bestyrelsesmøde Højer lokalråd d. 8.11.2012

Tilstede: Finn Hansen (FH), Kirsten Christensen (KC), Sanne Skov Christensen (SC), Claus Egelund (CE) og Ellen Mattesen (EM).

Afbud: Morten Peetz-Schou (MS) og Dorthe Nissen (DN), 

Ad 1. Godkendelse af referat.

Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d 11.09.2012

Godkendelse og underskrift af referat fra generalforsamling d 24.10.2012

Ad 2. Siden sidst.

Ny landdistriktspolitik: Der har været afholdt møde hvor forslag og input til ny landdistriktspolitik er fremkommet. Forslagene sendes til høring i januar og februar. Endelig udfærdigelse omkring april 2013. FH har deltaget i mødet.

Markedsføringsgruppe: Der har været afholdt møde indkaldt af Rømø Turistforening om markedsføring af turismen i Tønder kommune med henblik på at inddrage alle dele af kommunen. FH har deltaget i mødet.

Møde i Landdistriktsudvalget: Der har været afholdt møde d. 07.november, hvor man bl.a. har diskuteret principper for ansøgninger og tilskud.

Lokalrådet har modtaget skrivelse fra Bernt Carstensen d. 31.oktober 2012 omhandlende Lokalrådets holdning til nedrivning af bygninger i Højer samt eventuelle vedtægtsændringer. FH udarbejder et svar.

Ad 3: Evaluering af generalforsamling.

Lokalrådet vil overveje hvorledes Generalforsamlingen annonceres næste år.

Ad 4: Vandtårnet. 

En gruppe vil gerne overtage projektet omkring Vandtårnet.

Brugsen vil gerne overtage en del af jorden bag ved Brugsen.

Gruppen indkalder til stiftende generalforsamling i “Vandtårnets Venner”, som bliver en selvejende forening. CE (Christel Epsen) og FH har kontakt til gruppen.

Ad 5:Det gamle Borgmesterkontor.

KC har udarbejdet en brochure der udleveres til brudeparrene i.f.m. vielse.

KC har lavet 2 fondsansøgninger. Vi vil gerne have it-udstyr, haveskur, havelåge og midler til fælles madlavning.

Loftsrummene skal på sigt bruges til EDB.

Ad 6: Hjemmesiden. 

Pkt. til næste møde. Vi arbejder stadig på at finde en, der vil arbejde med vores hjemmeside.

Ad 7: Ungdomsudvalg.

Vi vil overveje hvad vores næste initiativ skal være i ungdomsudvalget, nu hvor legepladsprojektet er afsluttet.

Ad 8: Bogcafe

Der afholdes møde i biblioteksudvalget tirsdag d. 13. november.

Ad 9: Aktuelle sager.

Ansøgninger – se pkt. 5.

Ad 10: Eventuelt 

Næste møde afholdes mandag d. 10.12 kl. 18.00