Højer

Bestyrelsesmøde 11.09 2012

 

Referat bestyrelsesmøde Højer lokalråd d. 11.9.2012

 

Tilstede: Finn Hansen (FH), Kirsten Christensen (KC), Sanne Skov Christensen (SC), Claus Egelund (CE) og Ellen Mattesen (EM).

 

Afbud: Morten Peetz-Schou (MS) og Dorthe Nissen (DN),

 

Ad 1. Godkendelse af referat.

 

Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d.29.5.2012

 

Ad 2. Siden sidst.

 

Postgade: Der er aftalt møde mellem Mette og Mikael Mortensen, Postgade og Lars Erik Skrydsbjerg, Tønder Kommune ang. parkeringsforholdene i Postgade.

 

Arealet ved banebygningen, Østerende: Der er ønske fra beboerne nær banebygningen om etablering af minigolfbane. Christel Epsen (CE) undersøger mulighederne. 

Tour de Tønder: Landdistriktsudvalget, repræsentanter fra Lokaludvalgene, politikere samt embedsmænd har været på besøg 13 forskellige steder i kommunen. FH deltog. Turen gik bl.a. forbi Det gamle Borgmesterkontor.

Vi vil sende en opmærksomhed til MS med ønsket om god bedring. KC ordner det.

 

Ad 3: Generalforsamling.

Generalforsamling onsdag d. 24.oktober kl. 19.00 på Det gamle Borgmesterkontor. FH sørger for opslag.

FH, CE, KC og EM genopstiller til bestyrelsen.

Mette Pørksen (MP)er på valg som revisor. KC kontakter for MP for at høre om hun er indforstået med genopstilling.

EM er dirigent til generalforsamlingen.

KC aftaler traktement med Ulla Hymøller.

Ad 4: Vandtårnet.

Der har været afholdt 2 borgermøder.. Der er nedsat en arbejdsgruppe. CE er tovholder og mødeindkalder. FH deltager i møderne.

Forsyningen vil give et tilskud på 150.000,- til etablering af Vandtårnet.

Brugsen er ikke interesseret i at overtage arealet bag Vandtårnet. Arealet er således også til overtagelse.

Ad 5: Det gamle Borgmesterkontor.

Der er blevet malet vinduer og havemøbler. Desuden er alle efeu blevet klippet ned.

Husudvalget har udarbejdet en aktivitetskalender. Den uddeles i Højer i uge 38. Der er planlagt mange spændende aktiviteter. 

KC gennemgår regnskab.

Ad 6: Hjemmesiden.

Pkt. til næste møde. CE kontakter en mulig interesseret, der kan arbejde videre med hjemmesiden. 

Ad 7: Ungdomsudvalg

Pkt. til næste møde.

Ad 8: Bogcafe.

Der har været afholdt møde i biblioteksudvalget. Der udleveres stadig flere bøger, der er lånt på Tønder Bibliotek til levering i Højer.

 

Ad 9: Aktuelle sager.

KC undersøger muligheden for at ansøge Landdistriktsudvalget om etablering af Krollbane.

KC har ansøgt Sparekassefonden om penge til etablering af ny låge ved indgangen, udendørs belysning samt indkøb af havetraktor.

Ad 10: Eventuelt

Næste møde afholdes i forlængelse af generalforsamling d. 24.oktober.

Pkt. til næste møde: Folder.