Spring til indhold

Højer

bestyrelsesmøde 21.2 2013

Referat bestyrelsesmøde Højer lokalråd d. 21. februar 2013.

Tilstede: Finn Hansen (FH), Kirsten Christensen (KG), Sanne Skov Christensen (SC),  EIIen Mattesen (EM), Morten Peetz-Schou (MS) og Dorthe Nissen (DN),

affbud: Glaus Egelund (CE)

Ad 1. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesm0de d. 10.12.12

Ad 2. Siden sidst.

Landsbypedel: Der er stor interesse for ordningen. Der har været afholdt møde d. 22.01 hvor Thomas Dam, Tønder Kommune har informeret om ordningen. D. 18.02 var der deadline for foreløbige ansøgninger. Højer Lokalråd har sendt to ansøgninger

Stilling 1: Havearbejde, rengøring og andet forefaldende arbejde – 7 timer 4 dage ugentligt.

Stilling 2: It, oprettelse af hjemmeside, udarbejdelse af aktivitetskalender og opslag –   

4 timer ugentligt.

Det forventes at de første ansættelser finder sted i marts måned.

Højer Turistnetværk: Netværket har afholdt møde i Daler med 14 deltagere. FH deltog i mødet, og fortalte om mulighederne for brug af Det gamle Borgmesterkontor og Lokalrådet. Netværket afholder nyt møde d. 26.02 i Det gamle Borgmesterkontor.

Højer Borgerforening/Højer Hus: FH og KG har haft kontakt til Højer Borgerforening og Højer Hus for at orientere om landsbypedelordningen.

Borgermøde vedr. Lokalplan: Det er aftalt med Tønder Kommune at der afholdes Borgermøde vedrørende Lokalplan. Borgermødet annonceres i pressen. FH aftaler dato med Tønder Kommune.

Ad 3: Vandtårnet.

Der kan tidligst foretages ændringer i Vandtårnet til efteråret. Der er nu givet tilsavn vedr. økonomiske midler fra så mange steder, at det er muligt at gennemf0re projektet.

Ad 4: Det gamle Borgmesterkontor.

Folder: Der skal udarbejdes ny folder til husstandsomdeling. FH laver udkast og sender

 

forslag til MS. Folderen kopieres og foldes i uge 11. CE kopierer.

Arbejdslørdag: Der afholdes arbejdslørdag d. 20. april kl. 9.00 – 15.00. Der skal ryddes op udenfor og klippes roser.

Arrangement med øl smagning: Arrangementet flyttes til torsdag d. 18. april kl. 19.00.

Debateftermiddag: D. 20.02 har der været afholdt debateftermiddag omkring det at være “Tilflytter i Højer”. Der er etableret et netværk af kontaktpersoner, der vil arbejde videre med tiltag i.f.t tilflyttere til Højer. Gruppen holder næste møde i maj måned.

Nyanskaffelser: Der er indkøbt nye vinglas og røremaskine. Der er bestilt ny havelage til indgangen ved Torvet.

Regnskab: KG har udarbejdet halvårsregnskab. Det gennemgås.

KC har s0gt OAK-foundation om midler til etablering af varmestue og madordning.

Der er et stigende antal arrangementer og besøgende i Det gamle Borgmesterkontor.

Ad 5: Hjemmesiden

EM har været pa kursus i Infoland. EM arbejder videre. Se www.hoejer.infoland.dk

Ad 6: Ungdomsudvalg

Vi overvejer om udvalget skal iværksætte nye tiltag.

Ad 7: Bogcafe

Der afholdes møde i biblioteksudvalget d. 28. februar.

Ad 8: Aktuelle sager Pkt. til næste møde

Ad 9: Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. april kl. 19.00.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.