Højer

Referat bestyrelsesmøde 22.9 2015

                                      

Højer den 22. september 2015.

 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2015. kl. 19.00

i Det gamle Borgmesterkontor

 Ad. 01.          Siden sidst

 • Vandtårnet – åbning 26. sept.

 • Indbydelse er delt ud i Højer by,

 • Indvielsen stater kl. 10.

 • Syd energi har givet 48000,00 kr. til kalkning indvendig i vandtårnet.

 • Tønder kommune afsætter penge til offentligt toilet ved vandtårnet.

 • Pasning af toiletter står vandtårnet venner for

 • Konference m. Realdania

 • Realdania betaler for indvielse den 26. september, med beløb på 10.000 kr.

   Realdania har været på besøg i forbindelse med mulighed for et nyt projekt

  I Højer området.

   

 • 4+4 for at give kendskab til område

 • Projekt i forbindelse med Tønder festival- 4 besøg på Højer mølle, Højer pølser

 • Og Højer sluse, desuden skulle der have været en østerstur som dog blev aflyst,

 • Der var ved dette besøg af 100 personer

   Fejring af frivillige foreninger i Tønder kommune I Højer er indstillet Højer

 • Idrætsforening. Afholdes fredag den. 25. september.

                 Henvendelse fra Tønder kommune vedr. Parkerings pladser

 • ved Højer Marskhotel. Lokalrådet fastholder deres holdning.

 • Forsamlingshuse i området er blevet tilbudt energimærkning af forsamlingshuse

 • Emmerlev sogns forsamlingshus, Hjerpsted forsamlingshus, Daler Gamle skole

 • Har taget imod tilbudet.

 •  

 • Højer lokalråd har fået rådigheds aftale på Østerende 12 af Tønder kommune

 • Afholdt møde med beboer i området, da der forligger flere forslag til

 • Hvad området kan bruges til. Området vedligeholdes af beboer i området.
  Der ansøges fonde om midler.

   Ad. 02.          Generalforsamling

                        Generalforsamling afholdes tirsdag den 27.10 kl. 19.00

                       På valg er Ellen Mattesen og Dorthe Nissen

                        Dorthe Nissen modtager ikke genvalg
                        annoncering forgår på Facebook og hjemmesiden
                        og opslag i byen.

   Ad. 03           Det gamle Borgmesterkontor

 • Status og nye tiltag / initiativer

 • Efterårets aktiviteter er langsomt startet op.

 • Aktivitets kalender er lige på trapperne.
  huset bruges flittig

   Økonomi
  økonomisk ser det fornuftig ud.
  Der er sat 2 lamper op ved redskabs skueret
  kopimaskinen er blevet repareret for 5500 kr.
  indkøbt sækkevogn.
  opsat ny el-tavle

 Ad. 04.          Hjemmesiden

 •                

                     Der er ca. 40 til 50 besøgende pr. dag.

                       

  Ad. 05.          Ungdomsudvalg.

                        Intet nyt.

   

  Ad. 06.          Bogcafé

                        Der bestilles bøger hjem hver uge fra Tønder                 

   

  Ad. 07.          Aktuelle sager:

 • Ansøgninger

 • Der er søgt hos Højer Sparrekasse fond
  til Østerende 12

   

  Ad. 08.          Eventuelt.

 • Ny mødedato

 • Aftales efter generalforsamling

                       

  Ad. 09.          Godkendelse af dagens referat:

                        Referat  godkendt

   

   

   

   

Med Venlig Hilsen

 

Finn P. Hansen