Spring til indhold

Højer

Madlejrskole i Højer

Madlejrskole giver nyt liv til historiske huse i Tøndermarsken

Den fredede marskgård, der fremover skal danne ramme om en madlejrskole for elever fra hele landet, er opført i 1823 og var for år tilbage præstegård for den tyske menighed. (Foto: Realdania By & Byg)


Bygningskultur og madkultur under ét. Det er planerne med den tidligere tyske præstegård i  Højer.

Ejendomsselskabet Realdania By & Byg har indgået aftale om køb af ejendommen, og efter restaurering og nyindretning skal den fredede marskgård være centrum for mad-  og naturaktiviteter og en madlejrskole, der etableres som et partnerskab mellem Arla Fonden og Tønder Kommune.

Herved føjes endnu et element til Tøndermarsk Initiativet, som Realdania, Tønder Kommune og A. P. Møller Fonden står bag.

Købet omfatter den lille samling af historiske huse, der tilsammen udgør den tidligere tyske præstegård midt på torvet: En fredet marskgård fra 1823, en villa fra 1906 bygget i tysk stil og med både nationalromantiske og jugendtræk samt en ladebygning fra 1700-tallet.

Administrerende direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld, glæder sig over aftalen om ejendomskøbet:

– Jeg er meget glad for købet af den tyske præstegård. For det første sikrer vi bevaringen af gode eksempler på Tøndermarskens helt særlige byggeskik, som gennem århundrede er blevet formet af naturen, kulturarven og lokalhistorien. For det andet er vi med bygningernes anvendelse som madlejrskole med til at understøtte den udvikling, som lige nu er i gang i Tøndermarsken.

Ambitionen er, at området kan forblive et attraktivt sted at gæste, bo og arbejde – både i dag og for kommende generationer, siger Peter Cederfeld.

Liv og aktivitet året rundt

Også Tønder Kommunes borgmester, Henrik Frandsen, ser frem til at få nyt liv og unge mennesker ind i bygningerne, som med deres centrale placering i den historiske og karakteristiske bymidte udgør et naturligt omdrejningspunkt i byen.

– Realdania By & Bygs aftale om køb af den tyske præstegård understreger den positive udvikling, som er i gang i området. Vi hilser planerne om at bevare egnens særlige byggeskik velkommen, og vi glæder os over, at de historiske bygninger skal danne ramme om en madlejrskole, som skal være med til at understøtte vores arbejde med sundhed i kommunen. Der kommer til at være 6. og 7. klasses elever fra hele landet på madlejrskole i skoleugerne, mens bygningerne vil danne ramme om andre sundheds- og madrelaterede aktiviteter i weekenderne og i ferierne. På den måde sikres liv og aktivitet året rundt, og der skabes arbejdspladser i byen, siger Henrik Frandsen.

Gode erfaringer fra MADlejr på Fyn skal bæres videre

Det er Arla Fonden, der skal drive madlejrskolen i et partnerskab med Tønder Kommune. I forvejen driver Arla Fonden MADlejr på Helnæs på Sydfyn. Netop bygningernes forskellighed, den over 2.000 kvm store grund og den centrale placering i byen gør den tyske præstegård særdeles velegnet som ny madlejrskole, og udover overnatningsmuligheder, undervisningslokaler og skole-køkkener skal lejrskolen også omfatte udekøkkener, drivhus og køkkenhave.

– Vi ser frem til at kunne invitere landets 6. og 7. klasser på en madlejrskole, hvor bygningskultur og madkultur kan opleves under ét. Vi kommer til at tage alle de gode erfaringer med fra vores MADlejr på Sydfyn, men MADlejr i Højer vil også have sit helt eget præg med lokale råvarer og egnsspecifikke fødevarer, der kan hentes lige uden for døren, siger direktør Sanne Vinther fra Arla Fonden.

Fakta:

Investering i Tøndermarsken
Realdania By & Bygs køb af den tidligere tyske præstegård i Højer og den forestående restaurering og indretning til madlejrskole føjer sig til det nyligt igangsatte Tøndermarsk Initiativ. I Tøndermarsk Initiativet investerer Realdania, Tønder Kommune og A.P. Møller Fonden sammen med lokale kræfter over 210 millioner kroner i et massivt løft af området.

Parternes vision er at samle lokale, regionale og nationale kræfter om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, arbejde og bo i. Som del af initiativet er det ambitionen at gøre Højer til porten til Tøndermarsken for de mange besøgende i området, at restaurere de historiske huse, skabe nye byrum af høj kvalitet og fortælle byens historie gennem nye oplevelser.

Arla Fonden og MADlejr
Arla Fonden blev etableret i 2012 af Arla Foods, som hvert år donerer 10 millioner kroner til fonden.

Arla Fonden kan ikke søges, men midlerne bruges til at drive MADlejr på Helnæs på Sydfyn med fokus på madkultur og maddannelse for skoleelever fra 6. og 7. klasser fra hele landet. Siden åbningen i 2014 har flere end 3.500 elever været en uge på MADLejr på Helnæs.

MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, der er bygget op over tre faser, hvor elever og lærere bliver involveret fra start til slut – med en helt særlig lejrskole som omdrejningspunktet. Før en MADlejr sættes emnerne mad, sundhed og natur på skoleskemaet. Under MADlejr arbejder eleverne med måltidet, råvarer, sundhed og bæredygtighed gennem en lang række forskellige aktiviteter. Og efter MADlejr skal klassen arbejde videre med temaerne, bl.a. via en udfordring, som de får med sig fra opholdet.

Den Tyske Præstegård
Den tidligere tyske præstegård udgøres af tre ejendomme: En marskgård fra 1823, en villa fra 1906, bygget i tysk stil og med både nationalromantiske og jugendtræk, og en ladebygning fra 1700-tallet.

Marskgården fra 1823 bestod oprindeligt af fire, i en periode seks længer. Den nordlige og vestlige længe er nedrevet, så tilbage er nu den østlige længe, der i dag står som lade. Marskgården var i næsten 60 år præstegård for den tyske frimenighed i Højer, men blev i 2002 solgt til privat beboelse.

Marskgården er bygget med egnstypiske, hårdtbrændte, røde tegl. Murværket på stuehuset er lagt i krydsforbandt, og udsmykket med mørkbrændte sten ved gavlene og har markante detaljer på murene omkring døre, vinduer, sokkel og gesimser. Midt på de to langsider over de egnstypiske indgangsdøre stikker to murede gavlkviste frem, og vinduerne er på traditionel vis hvidmalede. Det stejle tag er et levende stråtag, og i samlinger er det tætnet med græstørv.

Marskgården har siden 1950 været fredet.

Villaen med indgang fra Nørregade er opført i 1906 med både nationalromantiske træk og jugendtræk. Facaden er præget af stor detaljerigdom og gedigne, solide materialer. Især snedkerarbejdet er bemærkelsesværdigt, og flere detaljer såsom skorstenen med de smalle skorstenspiberør og detaljerne omkring vinduerne leder tankerne hen på engelsk og italiensk byggeskik. Villaen er tydeligt inspireret af den tyske byggeskik, som blev brugt på de tyske administrationsbygninger, der blev opført i Sønderjylland fra 1890’erne og frem til 1. verdenskrig.

Villaen er ikke fredet.

Ladebygningen er sandsynligvis opført omkring start en af 1700-tallet. Opført i røde tegl og nu med stålplader på taget og nyere træbeklædning på facaderne. Da laden blev opført, fungerede den som den østlige længe på marskgården.

Laden er ikke fredet.

Villaen, der ligger på samme grund som marskgården, er fra 1906. (Foto: Lars Gammelager)

Realdania By & Bygs køb og nyindretning af den tyske præstegård understøtter den udvikling, som er i gang med Tøndermarsk Initiativet. En af ambitionerne er at gøre Højer til porten til Tøndermarsken (Foto:Leif Tuxen/ Realdania By & Byg)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.