Spring til indhold

Højer

Saltvands søen for natur elsker

Saltvandssøen – en naturhave af de store

I Nationalpark Vadehavets syd-vestligste hjørne ligger Saltvandssøen, et fristed og en vigtig levested for vandfugle i Vadehavet. Saltvandssøen er en kunstig saltmarsk, som erstatter den del af Vadehavet, der forsvandt, da Det Fremskudte Dige blev bygget i 1976.

Et naturområde bliver bevaret

Højer diger og sluse regulerer vandets løb i Vidåen. Længere ude ved Det Fremskudte Dige er der endnu en sluse. Både sluser og diger har afgørende betydning for landet og det dyre- og planteliv, der støder op til Vadehavet.

Ved bygningen af Det Fremskudte Dige, der blev bygget efter stormfloden i 1976 for at beskytte befolkningen i Tøndermarsken mod oversvømmelsen, blev den åbne marsk og en stor del af vadefladerne ud for Højer Dige, i alt 1200 ha inddiget. Og derved kunne et vigtigt yngle, fouragerings- og hvileområde i det nordlige Vadehav gå tabt , hvis ikke der blev gjort ekstraordinære tiltag.

Pumper sørger for frisk havvand

På den baggrund etableredes i 1984 en ”kunstig” saltmarsk – Saltvandssøen på ca. 250 ha eller knap 2,5 km2, hvor to pumper i sommerhalvåret konstant pumper frisk havvand ind, så der er et rigt marint dyreliv som fødegrundlag for fuglene; på den måde bliver søen en slags erstatning for den del af Vadehavet, der forsvandt ved anlæg af det fremskudte dige.

Inden etableringen af saltvandssøen blev der lavet beregninger over, hvilken effekt der kunne forventes ved et anlæg. Siden anlægget har Danmarks Miljøundersøgelser fulgt udviklingen i Saltvandssøen, og i dag er antallet af gæs fem gange højere end forventet, antallet af vadefugle er seks gange højere bl.a. raster mere end en procent af verdensbestanden af almindelig- og islandsk ryle i saltvandssøen i træktiden. Antallet af svømmeænder er noget lavere end beregnet, men samlet set må man sige, at Saltvandssøen er blevet end større succes end beregnet.

Fugle i tusindvis

Saltvandssøen er et fantastisk sted at få overblik over livet i saltmarsken. Fordi landskabet i søen ikke blev ændret ved anlægget, og fordi vandfuglene i den grad har taget Saltvandssøen til sig har man her en sjælden mulighed for at komme ”tæt på”, fordi der er ”fast land” næsten hele vejen rundt, hvorfra man kan se ind i en sjælden spændende verden. Lige ved siden af den store virkelighed.

Forår og efterår, når Saltvandssøen bliver benyttet af vandfugle på træk, kan der visse dage registreres over 100.000 vandfugle.

Margrethe-Kog

Adgangen til den sydlige del af Margrethe-Kog er begrænset for at give naturen et sted, hvor den kan udvikle sig uforstyrret, og hvor vi mennesker dog kan følge med på en afstand, hvor vi stadig kan få et indblik i en fantastisk natur på sjælden tæt hold.

I perioderne 16. juni – 30. september, og 1. november – 29. februar er der adgang ned i den sydlige del af Margrethe-Kog ad bærmevejen (vejen på indersiden af diget) fra Vidåslusen til midten af Saltvandssøen , og endelig kan man iagttage Saltvandssøen og den liv fra grænsevejen til Tyskland, fra Siltoft til Det Fremskudte Dige, eller fra Diget mellem Ny Frederiks Kog og Margrethe Kog.

Turforslag

Vandretur eller cykeltur ad Bærmevejen langs Det Fremskudte Dige, eller måske en tur på cykel eller i bil rundt om Margrethe-Kog med stik ud til diget fra 1861, og helt ned til syd for Saltvandssøen på grænsen til Tyskland. Endelig er en vandretur ad diget fra 1861 værd at overveje, hvis man er til en lidt længere tur til fods. Så kommer man helt ud, hvor der er højt til himmelen og langt til motorstøj.

1 tanke om “Saltvands søen for natur elsker”

 1. Hej
  Håber I kan hjælpe os
  Vi er to som har planlagt en vandretur fra grænsen til Skagen, med start op langs med det fremskudte dige. (uge 31)
  Mit spørgsmål er : Må man gå op langs med diget på vejen eller er der adgang forbudt, på grund af vildreservat.
  M.v.h
  Steen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.