HØJER BYFOND STØTTER DE FØRSTE PROJEKTER

HØJER BYFOND STØTTER DE FØRSTE PROJEKTER
Højer Byfond modtog i første ansøgningsrunde otte ansøgninger. Bestyrelsen har nu behandlet alle ansøgninger og sendt svarbreve ud.

Et af de steder man har modtaget et positivt svar, er hos Gitte Brønlund Hansen, der sammen med partneren Helga ejer huset på Torvet 9 i Højer. Under en oprydning i husets skur fandt de det originale dørgitter, som den tidligere ejer havde gemt, siden 1970’erne hvor den oprindelige dør blev udskiftet med en moderne af slagsen.

”Da vi fandt gitteret i skuret, vidste vi i første omgang ikke, hvad det var. Vi spurgte derfor den tidligere ejer, Fru Nielsen, og fik den fantastiske historie om, hvordan hun i 70’erne ikke havde råd til at få renoveret eller udskiftet den oprindelige dør med en tilsvarende, og at hun måtte nøjes med en moderne dør i stedet. Hun havde dog gemt gitteret i håbet om en dag at have råd til at få lavet en dør magen til den originale” fortæller Gitte Brønlund Hansen.

Inden arbejdet med en ny dør kan gå i gang, har bestyrelsen i Højer Byfond dog bedt om at se produktionstegningerne for døren. Når bestyrelsen har godkendt tegningerne, vil de også give endeligt tilsagn om støtte
HØJER BYFOND STØTTER DE FØRSTE PROJEKTER
Højer Byfond modtog i første ansøgningsrunde otte ansøgninger. Bestyrelsen har nu behandlet alle ansøgninger og sendt svarbreve ud.

Et af de steder man har modtaget et positivt svar, er hos Gitte Brønlund Hansen, der sammen med partneren Helga ejer huset på Torvet 9 i Højer. Under en oprydning i husets skur fandt de det originale dørgitter, som den tidligere ejer havde gemt, siden 1970’erne hvor den oprindelige dør blev udskiftet med en moderne af slagsen.

”Da vi fandt gitteret i skuret, vidste vi i første omgang ikke, hvad det var. Vi spurgte derfor den tidligere ejer, Fru Nielsen, og fik den fantastiske historie om, hvordan hun i 70’erne ikke havde råd til at få renoveret eller udskiftet den oprindelige dør med en tilsvarende, og at hun måtte nøjes med en moderne dør i stedet. Hun havde dog gemt gitteret i håbet om en dag at have råd til at få lavet en dør magen til den originale” fortæller Gitte Brønlund Hansen.

Inden arbejdet med en ny dør kan gå i gang, har bestyrelsen i Højer Byfond dog bedt om at se produktionstegningerne for døren. Når bestyrelsen har godkendt tegningerne, vil de også give endeligt tilsagn om støtte til projektet. Drømmen om den gamle dør er nu rykket tættere på, og Gitte har da også allerede talt med snedkeren om at få lavet tegningerne til bestyrelsen.

Tøndermarsk Initiativets billede.til projektet. Drømmen om den gamle dør er nu rykket tættere på, og Gitte har da også allerede talt med snedkeren om at få lavet tegningerne til bestyrelsen.

Tøndermarsk Initiativets billede.

Tøndermarsk Initiativets nyhedsbrev

Tøndermarsk Initiativets nyhedsbrev
Kære læsere af nyhedsbrevet, først og fremmest tak fordi I har lyst til at læse med. Ny-hedsbrevene vil vi bruge til at opdatere omkring Initiativets indsatsområder og til at dele nyt fra projektet. I dette første nyhedsbrev sætter vi primært fokus på byomdannelsen i Højer, for at give et overblik over hvor vi er nu, og hvad der er planlagt i fremtiden.
Byomdannelsen i Højer er et spændende og stort indsatsområde, som har rigtig mange facetter. Gennem den forberedende proces er det blevet mere og mere vigtigt for os, at den plan vi lægger for Højer baserer sig på både data, analyser, erfaringer og holdninger. Samtidig har vi et fast fokus på, at de forskellige indsatser koordineres grundigt, så vi undgår uhensigtsmæssige arbejdsgange. Vi bruger derfor tid på at indsamle og inddrage al den viden der er på området, så vi får et solidt fundament til den kommende borgerinddragelsesproces. Justeringen af tidsplanen for nedrivningerne i Storegade er dog ikke større, end at vi kan have en endelig afgørelse senest henover sommeren.

Spørgsmål til byomdannelsen

I forbindelse med udmeldingen omkring byomdannelsen, har vi fået nogle spørgsmål på både Facebook og personligt. Vi har samlet de forskellige input nedenfor.
Hvornår starter borgerinddragelsen?
Involvering er et kerneelement i Tøndermarsk Initiativet, og det er meget vigtigt for os, at alle har mulighed for at komme til orde. Konkret sættes selve involveringsprocessen i gang, når vi er færdige med analysearbejdet. Involveringen er dog også afhængig af den ansøgning omkring ekstra midler til områdefornyelse, som vi afventer svar fra ministeriet på. For at ventetiden ikke skal være unødig lang, har vi dog taget de forberedende skridt til igangsættelse af borgerinddragelsen, så vi umiddelbart efter ministeriets afgørelse kan begynde en aktiv proces. Vi forventer stadig at startskuddet til borgerinddragelsesprocessen går i løbet af foråret.
Skal husene i Storegade stå uden vinduer frem til sommeren?
Nej, husene skal ikke stå som nu. Vi arbejder på en midlertidig løsning, som ikke skæmmer gadebilledet i samme grad. Der har derfor også allerede været folk ude i husene for at kigge på løsninger, og der vil hurtigst muligt ske en forbedring.
Hvornår fortæller I mere om hele projektet?
Vi håber at et initiativ som eksempelvis dette nyhedsbrev, vil bidrage til at hæve informationsniveauet markant. Derfor vil vi også i den kommende tid bruge nyhedsbrevet til at sætte fokus på arbejdet i de enkelte indsatsområder. Vi vil samtidig søsætte andre initiativer, som giver et bedre indblik i alt det, der foregår i Tøndermarsk Initiativet.

Andre nyheder fra Tøndermarsk Initiativet

Destinationsstrategi Arbejdet med den overordnede destinationsstrategi er i fuld gang, så vi den kan være klar i begyndelsen af maj. En del af processen indeholder de seminarer, vi tidligere har vist video fra på Facebook. Derudover bliver en lang række interessenter interviewet, og vi indarbejder elementer fra tidligere processer. Det hele munder ud i en række konkrete og brugbare ideer, som vi kan sætte i gang så snart strategien er på plads.
Klimatilpasning Der foregår i øjeblikket screening af mulige reservoirmuligheder. Arbejdet fortsætter i de kommende måneder for fuld styrke, så vi kan få et rigtig godt overblik over de forskellige muligheder. Denne del af processen danner grundlaget for at vi senere kan træffe kvalificerede beslutninger omkring den endelige plan for klimatilpasningen.

Få svar på dine spørgsmål

Der er rigtig mange, som stiller os spørgsmål og som interesserer sig for Tøndermarsk Initiativet, det er vi naturligvis meget glade for. Men skulle der alligevel være noget, du gerne vil have uddybet, er du altid velkommen til at kigge ind forbi projektkontoret, skrive til os her på Facebook eller til at sende en mail til vores kommunikationskonsulent Sune Brejnbjerg på subr8@toender.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

“MOTION I DET FRI I HØJER”

“MOTION I DET FRI I HØJER”

1 times gratis gymnastik under åben himmel, krydret med samvær, hygge og smil.
Støttet af Tønder Kommune, §79 i serviceloven

HVER tirsdag kl. 10 – 11 i maj og juni 2017

Let motion for dig, der gerne vil gøre noget godt for din krop. Programmet kan laves siddende eller stående, og tilpasses dine behov. Alle rekvisitter – inkl. stol – kan lånes af underviser. Mød blot op i behageligt tøj, afstemt efter vejret. Motion i det fri er en kombination af mindful yoga, stolegymnastik, åndedrætsøvelser og introduktion til korte guidede meditationer.

Yderligere information fåes hos Jane Boes: 2888 9018 / janeboes@hotmail.com

Mødested: Torvet i Højer, 6280 Højer
Tilmelding: Ingen – bare kom!
Pris: Gratis – ja det er da fantastisk!
For hvem: Alle er velkomne!

marsklandet set med dine øjne ved Højer

“Tag en kunstpause – marsklandet set med dine øjne”

3 gratis pop up events i og omkring Højer. Støttet af Tønderhus Fond. Foreningen inviterer til en søndag i farver med 2 timers sjov og hyggelig workshop – prøv fx. at male en lille akvarel ud fra de indtryk du får i naturen. HVEM: ALLE kan deltage! Er du under 10 år, da skal du følges med en voksen. HVORDAN: Det foregår udendørs – så hav tøj på efter vejret! Alle kunstmaterialer kan lånes og undervejs bydes der på en lille vadehavssnack. Du behøver ikke at kunne tegne eller være kreativ. HVORNÅR: 3 forskellige søndage i løbet af foråret – kom med på 1 eller flere ture – du bestemmer!
TUR 1: søndag d. 30. april 2017 kl. 14-16 Mødested: Strandhotellet, Emmerlev klev 8, 6280 Højer
TUR 2: søndag d. 28. maj 2017 kl. 14-16 Mødested: Vidå Slusen, Slusevej 10, 6280 Højer
TUR 3: søndag d. 25. juni 2017 kl. 14-16 Mødested: Højer Mølle, Møllegade 13, 6280 Højer Tilmelding: senest 3 dage før til 2888 9018 Yderligere information fåes hos Jane Boes: 2888 9018 / janeboes@hotmail.com

Tøndermarsk Initiativets første nyhedsbrev

Velkommen til Tøndermarsk Initiativets første nyhedsbrev

Kære læsere af nyhedsbrevet, først og fremmest tak fordi I har lyst til at læse med, vi er rigtig glade for, at så mange har skrevet sig op til at modtage information fra os. Nyhedsbrevene vil vi bruge til at opdatere omkring Initiativets indsatsområder og til at dele nyt fra projektet. I dette første nyhedsbrev sætter vi primært fokus på byomdannelsen i Højer, for at give et overblik over hvor vi er nu, og hvad der er planlagt i fremtiden.

Byomdannelsen i Højer

Byomdannelsen i Højer er et spændende og stort indsatsområde, som har rigtig mange facetter. Gennem den forberedende proces er det blevet mere og mere vigtigt for os, at den plan vi lægger for Højer baserer sig på både data, analyser, erfaringer og holdninger. Samtidig har vi et fast fokus på, at de forskellige indsatser koordineres grundigt, så vi undgår uhensigtsmæssige arbejdsgange. Vi bruger derfor tid på at indsamle og inddrage al den viden der er på området, så vi får et solidt fundament til den kommende borgerinddragelsesproces. Justeringen af tidsplanen for nedrivningerne i Storegade er dog ikke større, end at vi kan have en endelig afgørelse senest henover sommeren.

Spørgsmål til byomdannelsen

I forbindelse med udmeldingen omkring byomdannelsen, har vi fået nogle spørgsmål på både Facebook og personligt. Vi har samlet de forskellige input nedenfor.

Hvornår starter borgerinddragelsen?

Involvering er et kerneelement i Tøndermarsk Initiativet, og det er meget vigtigt for os, at alle har mulighed for at komme til orde. Konkret sættes selve involveringsprocessen i gang, når vi er færdige med analysearbejdet. Involveringen er dog også afhængig af den ansøgning omkring ekstra midler til områdefornyelse, som vi afventer svar fra ministeriet på. For at ventetiden ikke skal være unødig lang, har vi dog taget de forberedende skridt til igangsættelse af borgerinddragelsen, så vi umiddelbart efter ministeriets afgørelse kan begynde en aktiv proces. Vi forventer stadig at startskuddet til borgerinddragelsesprocessen går i løbet af foråret.

Skal husene i Storegade stå uden vinduer frem til sommeren?

Nej, husene skal ikke stå som nu. Vi arbejder på en midlertidig løsning, som ikke skæmmer gadebilledet i samme grad. Der har derfor også allerede været folk ude i husene for at kigge på løsninger, og der vil hurtigst muligt ske en forbedring.

Hvornår fortæller I mere om hele projektet?

Vi håber at et initiativ som eksempelvis dette nyhedsbrev, vil bidrage til at hæve informations-niveauet markant. Derfor vil vi også i den kommende tid bruge nyhedsbrevet til at sætte fokus på arbejdet i de enkelte indsatsområder. Vi vil samtidig søsætte andre initiativer, som giver et bedre indblik i alt det, der foregår i Tøndermarsk Initiativet.

Andre nyheder fra Tøndermarsk Initiativet

Destinationsstrategi Arbejdet med den overordnede destinationsstrategi er i fuld gang, så vi den kan være klar i begyndelsen af maj. En del af processen indeholder de seminarer, vi tidligere har vist video fra på Facebook. Derudover bliver en lang række interessenter interviewet, og vi indarbejder ele-menter fra tidligere processer. Det hele munder ud i en række konkrete og brugbare ideer, som vi kan sætte i gang så snart strategien er på plads.

Klimatilpasning Der foregår i øjeblikket screening af mulige reservoirmuligheder. Arbejdet fortsætter i de kommende måneder for fuld styrke, så vi kan få et rigtig godt overblik over de forskellige muligheder. Denne del af processen danner grundlaget for at vi senere kan træffe kvalificerede beslutninger omkring den endelige plan for klimatilpasningen.

Få svar på dine spørgsmål

Der er rigtig mange, som stiller os spørgsmål og som interesserer sig for Tøndermarsk Initiativet, det er vi naturligvis meget glade for. Men skulle der alligevel være noget, du gerne vil have uddybet, er du altid velkommen til at kigge ind forbi projektkontoret, skrive til os på Facebook eller til at sende en mail til vores kommunikationskonsulent Sune Brejnbjerg på subr8@toender.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

Symposiet i Højer har 25 års Jubilæum

Symposiet i Højer har i 2017 eksisteret i 25 år.

I den anledning har bestyrelsen besluttet at udgive en bog med historien om, samt masser af billeder fra, de første 24 symposier. Tekst på både engelsk og dansk.

Bogen vil beskrive lidt om ideen bag symposiet, om opstarten, om de problemer af forskellig art, der har været undervejs, og hvordan de blev løst.

Vi vil gennem billeder og tekst beskrive de enkelte års symposier, hvem der var med som udøvende kunstnere, hvem der var talere og hvem der sad i bestyrelsen det pågældende år.

Vi vil kontakte forskellige kunstnere fra de forløbne år og lade deres oplevelser være med til at præge bogens indhold.

Vi forespørger derfor om din støtte:

Køb og forhåndsbetaling af 1 eller flere bøger: Bøgerne sælges for kr. 249,- pr. stk. og pengene skal indbetales nu som hjælp til finansieringen af bogen. Bogen udleveres så ved en reception i forbindelse med udgivelsen. Der kan betales med Mobil Pay nr. 40176327 eller overførsel til konto 7970 0001415220. Husk at opgive navn, adresse og evt. telefonnummer, så kontakter vi dig når bogen udkommer.

Vi håber mange vil støtte dette projekt. Evt. overskud ved bogen går til fremtidige symposier.

Med venlig hilsen

P.b.v.

Albert Pedersen, formand

Se mere her:

Salgsbrev bog privat med billed

Stenhugningskursus i Nørremølle ved Højer

                  Stenhugningskursus i Nørremølle 2017

                             Stadig ledige pladser på holdet  🙂

jeg glæder mig til igen at have kursister her i den smukke Nationalpark Vadehavet.

At hugge i sten er et håndværk et stykke hen ad vejen, men også en helt masse andet.

alle sten gemmer en figur i sig,men du finder den frem! Kun fantasien sætter grænser.

Kursussted: Værksted & Galleri, Nørremølle14,, Gl. Frederikskog, 6280 Højer.

2-3 dages kursus : d. 9.-10.-11.juni 2017

kl. 9.00-16.20 I alt 16 lektioner

Mulighed for at mixe dagene efter ønske.

Pris 1.400 kr. Betales ved tilmelding. Kontonr. 3534- 3230109281.

Optagelse finder først sted ved betaling.

Holdstørrelse 7-8, – så er der god tid til individuel vejledning.

Undervisningen foregår udendørs, men pauserne indenfor i mit værksted

Arbejdsborde i form af olietønder

Der er mulighed for at leje det mest nødvendige værktøj dvs. hammer, mejsler, riffelhammer og stokhammer.

Værktøjsleje for hele kurset 200 kr.

Medbring:

Beskyttelsesbriller/ fyrværkeribriller/Arbejdshandsker/ havehandske

Høreværn/ ørepropper (de kan fås på apoteket eller byggemarked)

Klaphammer eller mukkert. Hårdmetalmejsler beregnet til sten/granit.

Og gerne en vinkelsliber. En lille sandsæk,-

en stofindkøbspose med sand kan bruges.

En lille sandsæk,- en stofindkøbspose med sand kan bruges.

Støvmaske, beregnet til stenstøv.

Evt. støvmasker og sten kan købes hos mig.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

bodil@ arlu.dk tlf. 73789119 mobil 51216178

Bodil Arbjerg Lundby, Værksted & Galleri Nørremølle.  Tlf. 5121 6178    7378 9119  www.arlu.dk

Åbent Hus på Designhøjskolen Højer

Åbent Hus på Designhøjskolen Højer
D. 25. marts 2017 kl. 13.00 – 17.00

Vi åbner dørene for dig, dine venner og din familie kl. 13.00. I løbet af dagen vil der være rundvisning på skolen samt gode snakke om design og dannelse. Vi byder også på smagsprøver fra det sønderjyske kaffebord og andet godt fra egnen.

Hvem skal jeg bo med, hvad med det praktiske og hvornår kan vi komme i gang?
Vi viser dig rundt i Designhøjskolens spritnye lokaler – i den gamle Bonevoksfabrik, og vi ser også værelserne og caféen. Der er mulighed for at få svar på alle praktiske spørgsmål.

Hvad kan vi skabe sammen og hvad er design overhovedet for en størrelse i dag?
Vi taler om hot topics inden for de mange perspektiver af begrebet design.

Amy Hamilton, Højskoleleder
Designprocesser – hvordan faciliteres og kvalificeres nybrud, udvikling og sammenhængskraft.
Hvordan arbejder vi med designprocesser på Designhøjskolen?

Andreas Christensen, Designer og underviser, Designhøjskolen Højer
Design, design, design – hvad rør’ sig på overfladen og i undergrunden?
Hvordan arbejder vi med de nyeste tendenser på skolens tre designlinjer, Visuel og digital design, Innovativ mode og accessoires, spildesign og animation?

Peter Stanners, Chefredaktør, The Murmur
Design, communication, and society – examining how ideas, stories and identities are framed and communicated. How do we integrate these larger social issues within the learning of the design school’s three lines.

Tilmelding på info@designhojer.dk

Vi glæder os til at se dig!

Se mere

Designhøjskolen Højers billede.