Vadehavet i en kurv (Højer)

Natur- og Kulturhistorisk gastronomi
Tag med ud langs Vadehavet for at samle urter til en grydefuld mad, som den stod på bondens disk i 1800-tallet. Efter indsamling laves der mad over bål.

Pris: Voksne 80 kr. Børn 60 kr. Max. 30 personer.
Bindende tilmelding: Museum Sønderjylland.
M: mees@msj.dk
T: 3080 2687.
Støttet af Kulturregion Vadehavet og Nationalpark Vadehavet

Søndag den 26. maj 2019 kl. 10.00-14.00
P-plads ved Ålbæk, Skydebanevej, 6280 Højer

Højer lokal Ældregruppe inviterer til ”spis sammen aften”

Højer lokal Ældregruppe inviterer til

”spis sammen aften”

Fredag d. 31. maj kl. 18.00-22.00

Alle borgere i Højer gl. Kommune der er fyldt 60+ indbydes til middag på Højer Hus med efterfølgende kaffe og underholdning ved:

Guitar Finn fra Skærbæk

Pris pr. person alt incl. 75.00 kr.

Mød talrigt op og få en god oplevelse både til ganen og med underholdningen.

Tilmelding senest d. torsdag d. 23. maj til Kæthe Bossen tlf. 74782117

                                                                             Karen Thomsen tlf. 30317956

Mvh. KarenThomsen

Aftenvandring: Kogsbøl voldsted og Emmerlev Kirke

De forsvundne herregårde

Museum Sønderjylland indbyder til endnu en aftenvandring i serien “De forsvundne herregårde”.
Denne aftentur fokuserer på de sønderjyske Rosenkrantzer, som var en særlig gren af Rosenkrantzslægten – eller måske endda en slægt for sig. Slægten holdt til i det vestlige Sønderjylland, hvor dens hovedsæde var herregården Kogsbøl. Her kan man i dag først og fremmest se det voldsted, hvor den nu forsvundne herregård lå. Herfra fortsætter turen til Emmerlev kirke, hvor de sønderjyske Rosenkrantzer er begravet, og som de har sat deres præg på. Museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen fortæller om herregården og kirken og om denne i dag glemte sønderjyske adelsslægt, der rummer flere dramatiske skæbner.

Mødested: Kogsbøl voldsted kl. 18.30 (hjørnet af Kogsbølvej og Kogsbøl Ladegårdsvej, nord for Nr. Sejerslev). Afslutning ved Emmerlev kirke senest kl. 21.

Pris for deltagelse: 50 kr., som betales via MobilePay.
Medlemmer af Museumsklubben: Gratis
Medlemmer af Museum Sønderjyllands venneforeninger: 25 kr.

Roadtrip gennem Tøndermarsken Mødested Emmerlev Klev

Tirsdag d. 16. april kl. 18.30-20.30 inviterer museumsinspektørerne
Mikkel Leth Jespersen og Anne Marie Overgaard fra Museum Sønderjylland
på tur rundt i Tøndermarsken. Turen går til et udvalg af de steder, der bliver en del af det nye net af små og store formidlingsstationer, som Museum Sønderjylland sammen med Tøndermarsk Initiativet er i gang med at virkeliggøre i projektet
”Ruter, Stier og Formidling”.
Projektet har til formål at gøre Tøndermarskens landskab mere tilgængeligt for både lokale og besøgende udefra – også til fods. Samtidig skal også historien om, hvad Tøndermarsken er for et landskab og hvorfor det ser ud som det gør formidles i langt højere grad end tidligere.
Den røde tråd i den fortælling er vand! Vand, som skaber af landskabet, vand som noget mennesket har skulle beskytte sig i mod, men samtidig ikke være alt for langt væk fra. Klimaforandringer i vores tid giver fortællingen om, hvordan man har indrettet sig og håndteret vand i Tøndermarsken siden middelalderen fornyet relevans. Den historie rummer store fortællinger om stormfloder og digebyggeri, byggeskik og turisme.
Alt dette kan man få en forsmag på, når turen går rundt i Tøndermarsken i egne biler med stop centrale steder for denne fortælling.
Mødested: P-pladsen ved Emmerlev Klev.
Pris: 50 kr.Klubmedlemmer: 25 kr.
Tilmelding er ikke nødvendig.