Husk vores generalforsamling i Højer Lokalråd

Husk vores generalforsamling i Højer Lokalråd
Tirsdag d. 25 oktober 2016 kl. 19 i Det gamle Borgmesterkontor.

Der er indkommen fire forslag

Forslag fra Bernd Carstensen:

11.10.2016

Følgende forslag bedes behandlet på generalforsamlingen
for Højer Lokalråd den 25.10.2016.
1.

Til eksklusion af medlemmer fra foreningen eller foreningens facebook-side kræves en generalforsamlings eller ekstraordinær generalforsamlings beslutning. Medlemmer, der ikke er udelukket efter en generalforsamlings eller ekstraordinær generalforsamlings beslutning, har øjeblikkelig et medlems ret til at deltage i foreningens til at deltage i foreningens tilbud.
2.
I øjeblikket foregår en omfattende omdannelse af Højer. Derfor må det være afgørende at en forening, som Højer Lokalråd udøver indflydelse i beslutningsprocesserne. Der foreslås mindst 2 medlemsmøder årligt i de kommende 5 år, så medlemmerne kan sikres et rimeligt stort indblik i sagerne med deraf følgende medbestemmelse. En ting, som at foreningen engagerer sig i ”spejlhuset” endda med økonomiske midler, ville passende være et medlemsanliggende, samt især udpegning af medlemmer til diverse udvalg og grupper ville være et oplagt emne for medlemmernes afgørelse.

3.
Senest 14 dage før generalforsamlingen annonceres denne i ugeavisen eller i tilsvarende medie.

Forslag fra bestyrelsen:

12.10. 2016

Ændring af vedtægter på næste års generalforsamling. ( 2017 )

Der tilføjes til punkt Ad. 10

Eksklusion af et medlem besluttes på generalforsamlingen.

Æbeledag den 2.10 på Kiersgaard i Højer

Kom til Æbledag på Kiers Gaard og lav din egen friske æblemost.
Søndag den 2. Oktober 2016 kl 14.00. For hele familien, venner, børn, gamle kom og smag lækker frisk presset most. Tag gerne dine egne æbler med.
Der er samtidig stiftende generalforsamling for foreningen Kiers Gaards venner.

 
Kulturcentret Kiers Gaards billede.

Tøndermarsk Initiativet i Højer

Mød Bent og Hanne. De er de to første medlemmer i den borgerdialoggruppe, som skal følge Tøndermarsk Initiativet, og de vil jævnligt være på kontoret på Storegade i Højer: Hanne B. Sønnichsen har boet i Højer siden 1986, hvor hun har sin egen kunsthåndværkervirksomhed. Hun har været engageret i forskellige bestyrelser, senest har hun været formand for Kulturelt Forum i Tønder Kommune. ”Tøndermarsk Initiativet er en enestående chance for både Højer og hele området. Der foregår allerede meget herude, så fundamentet er der. Men det er vigtigt, at få samlet alle de gode idéer og huske at løfte blikket, så det kan blive til endnu større idéer”, siger Hanne B. Sønnichsen. Bent Schulz-Hansen har siden 1982 ejet restaurationen Skibbroen i Tønder, som nu er forpagtet ud. I 18 år var han medlem af Tønder Turistforenings bestyrelse, hvor han sad fire år som formand. Han har boet i Højer med sin familie siden 2015. ”Tøndermarsk Initiativet er en helt fantastisk gave til området og hele Danmarks befolkning. Alle i Højer skal være ambassadører for projektet, som kommer til at give hele området og kommunen et løft”, siger Bent Schulz-Hansen.

Præmiering af bygninger i Tønder Kommune

Præmiering af bygninger

Hvilke bygninger i Tønder Kommune skal præmieres for 2016? 

Det kan du få indflydelse på.

 Tønder Kommune indkalder forslag til præmiering af bygninger indenfor  kategorierne:

  • Kulturarv – renovering af bygninger, herunder bygninger som ved deres beliggenhed er med til at understøtte bygningskulturen eller landskabet

  • Byggeri, herunder nybyggeri og renoveringer

  • Erhverv, herunder landbrugsbygninger

 Nybygninger/renoveringer skal være udført i perioden
fra juli 2015 til september 2016

 Til forslaget skal medsendes:

  • Oplysning om ejendommens adresse, matrikel nr. ejers navn og tlf. nr.

  • Foto

  • Begrundelse for indstillingen

  • Navn, adresse, tlf. nr. på indstiller

 Ejeren af den foreslåede ejendom skal være indforstået med, at bygningen kommer på listen over forslag til bygningspræmiering.

 Send dit forslag til Tønder Kommune inden den 1. november 2016, mail til

teknisk@toender.dk eller som brev til
Tønder Kommune
Wegners Plads 2,
6270 Tønder