Eventpulje i Højer

ANSØGNING TIL EVENTPULJEN?
Tøndermarsk Initiativets eventpulje støtter aktiviteter, der skaber oplevelser i Tøndermarsken. Vi har formaliseret ansøgningsproceduren lidt, så behandlingen af ansøgningerne kan foregå så let som muligt.

Læs hvordan du ansøger puljen på linket – næste frist er 1. maj 🙂

Tøndermarsk Initiativets eventpulje kan søges til støtte af arrangementer i og omkring Tøndermarsken Puljen har en samlet økonomisk ramme på 500.000 kroner, fordelt med 100.000 kroner pr. år i årene 2017-2021. Uddelingerne fra puljen vil…
toender.dk

Højer Kunst og Kultur afholder Generalforsamling

Højer Kunst og Kultur afholder
Generalforsamling den 25. april klokken 19.00 2017
På Kiers Gaard

Dagsorden ifølge vedtægterne:

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af april-måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Godkendelse af regnskab.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5) Valg til bestyrelsen.

Næstformand Else Lysgaard er på valg

6) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Birgitte Valentin er på valg

Kurt Schmidt er på valg

Valg af ekstern kasere, Bodil Lundby er på valg og ønsker ikke genvalg

7) Valg af revisor.

8) Behandling af indkomne forslag.

9) Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent og været medlem i minimum 3 måneder, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

HØJER BYFOND STØTTER DE FØRSTE PROJEKTER

HØJER BYFOND STØTTER DE FØRSTE PROJEKTER
Højer Byfond modtog i første ansøgningsrunde otte ansøgninger. Bestyrelsen har nu behandlet alle ansøgninger og sendt svarbreve ud.

Et af de steder man har modtaget et positivt svar, er hos Gitte Brønlund Hansen, der sammen med partneren Helga ejer huset på Torvet 9 i Højer. Under en oprydning i husets skur fandt de det originale dørgitter, som den tidligere ejer havde gemt, siden 1970’erne hvor den oprindelige dør blev udskiftet med en moderne af slagsen.

”Da vi fandt gitteret i skuret, vidste vi i første omgang ikke, hvad det var. Vi spurgte derfor den tidligere ejer, Fru Nielsen, og fik den fantastiske historie om, hvordan hun i 70’erne ikke havde råd til at få renoveret eller udskiftet den oprindelige dør med en tilsvarende, og at hun måtte nøjes med en moderne dør i stedet. Hun havde dog gemt gitteret i håbet om en dag at have råd til at få lavet en dør magen til den originale” fortæller Gitte Brønlund Hansen.

Inden arbejdet med en ny dør kan gå i gang, har bestyrelsen i Højer Byfond dog bedt om at se produktionstegningerne for døren. Når bestyrelsen har godkendt tegningerne, vil de også give endeligt tilsagn om støtte
HØJER BYFOND STØTTER DE FØRSTE PROJEKTER
Højer Byfond modtog i første ansøgningsrunde otte ansøgninger. Bestyrelsen har nu behandlet alle ansøgninger og sendt svarbreve ud.

Et af de steder man har modtaget et positivt svar, er hos Gitte Brønlund Hansen, der sammen med partneren Helga ejer huset på Torvet 9 i Højer. Under en oprydning i husets skur fandt de det originale dørgitter, som den tidligere ejer havde gemt, siden 1970’erne hvor den oprindelige dør blev udskiftet med en moderne af slagsen.

”Da vi fandt gitteret i skuret, vidste vi i første omgang ikke, hvad det var. Vi spurgte derfor den tidligere ejer, Fru Nielsen, og fik den fantastiske historie om, hvordan hun i 70’erne ikke havde råd til at få renoveret eller udskiftet den oprindelige dør med en tilsvarende, og at hun måtte nøjes med en moderne dør i stedet. Hun havde dog gemt gitteret i håbet om en dag at have råd til at få lavet en dør magen til den originale” fortæller Gitte Brønlund Hansen.

Inden arbejdet med en ny dør kan gå i gang, har bestyrelsen i Højer Byfond dog bedt om at se produktionstegningerne for døren. Når bestyrelsen har godkendt tegningerne, vil de også give endeligt tilsagn om støtte til projektet. Drømmen om den gamle dør er nu rykket tættere på, og Gitte har da også allerede talt med snedkeren om at få lavet tegningerne til bestyrelsen.

Tøndermarsk Initiativets billede.til projektet. Drømmen om den gamle dør er nu rykket tættere på, og Gitte har da også allerede talt med snedkeren om at få lavet tegningerne til bestyrelsen.

Tøndermarsk Initiativets billede.